AKTS - Sezgisel Yöntemler

Sezgisel Yöntemler (IE511) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sezgisel Yöntemler IE511 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Babek Erdebilli
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere gerçek hayat problemlerinde uygulanabilmesi amacıyla sezgisel yaklaşımların temel kavramları öğretilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci sezgisel yaklaşımlarla ilgili temel kavramlara hakim olacaktır.
  • Öğrenci farklı mühendislik uygulamalarında sezgisel yaklaşımların önemiyle ilgili bir bakış açısı geliştirecektir.
  • Öğrenci sezgisel yöntemler kullanarak gerçek hayat süreç ve problemlerini çözebilecektir.
  • Öğrenci karmaşık optimizasyon problemleri için üst sezgisel yaklaşımlar konusunda fikir sahibi olacaktır.
Dersin İçeriği Optimizasyon amaçlı sezgisel yaklaşımlar ve çeşitli uygulama alanları, karmaşık optimizasyon problemleri ve sezgisel yöntemlerle çözüm stratejileri, sezgisel çözüm arama yöntemleri, benzetimli tavlama, tabu arama yapı, algoritmalar ve uygulama, yapay sinir ağları yapı, algoritmalar ve uygulama, tam sayılı ve sürekli uygulamalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel konular: Optimizasyon amaçlı sezgisel yaklaşımlar ve uygulama alanları.
2 Karmaşık optimizasyon problemleri ve sezgisel algoritmalarla çözüm stratejileri.
3 Sezgisel arama yöntemleri.
4 Benzetimli tavlama: genel yapı, uygulama alanları ve özel problemler için algoritma geliştirme.
5 Tabu arama: genel yapı, uygulama alanları ve özel problemler için algoritma geliştirme.
6 Yapay sinir ağları: genel yapı, uygulama alanları ve özel problemler için algoritma geliştirme.
7 Ara sınav
8 Tam sayılı ve sürekli uygulamalar.
9 Tam sayılı ve sürekli uygulamalar.
10 Sezgisel arama yöntemlerinde seri ve paralel çözüm uygulamaları. Diğer optimizasyon algoritmalarına göre avantaj ve dezavantajlar.
11 Gerçek hayat problemleri uygulama sahaları.
12 Gerçek hayat problemleri uygulama sahaları.
13 Uygulamalı yarıyıl projesi.
14 Uygulamalı yarıyıl projesi.
15 Uygulamalı yarıyıl projesi.
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. G. Polya, How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method, Ishi Press, 2009.
Diğer Kaynaklar 2. S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, 2009.
3. Reeves,C. Modern Heuristic Techniques for Combinatorial Problems,Halsted Press, 2003.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 4 4
Raporlar
Ödevler 4 4 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125