AKTS - Öngerilmeli Beton

Öngerilmeli Beton (CE550) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Öngerilmeli Beton CE550 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 342 Betonarme
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Alan Gezi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Halit Cenan MERTOL
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öngerilmeli betonun felsefesi ve öngerilmeli beton yapı elemanlarının temel mekanik davranışlarının öğretilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı nedenlerle oluşan öngerme kayıplarını hesaplayabilmek
  • Verilen yükler altında öngerilmeli beton eğilme elemanları üzerinde oluşan kesit tesirlerini belirleyebilmek
  • Verilen yükleri taşıyabilecek öngerilmeli beton eğilme elemanlarının tasarımını gerçekleştirebilmek
  • Öngerilmeli beton elemanların verilen yüklere karşı koyabilecek kesme kapasitesine sahip olup olmadığını belirleyebilmek
Dersin İçeriği Öngerilmeli betonun felsefesi ve öngerme teknikleri, öngerme kayıpları, eğilme elemanlarının analiz ve tasarımı, kompozit kesitler, kesme analizi, burulma analizi, sehim kontrolü.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öngerilmeli betonun felsefesi ve öngerme teknikleri
2 Öngerme kayıpları
3 Öngerme kayıpları
4 Eğilme elemanlarının analiz ve tasarımı
5 Eğilme elemanlarının analiz ve tasarımı
6 Eğilme elemanlarının analiz ve tasarımı
7 Eğilme elemanlarının analiz ve tasarımı
8 Kompozit kesitler
9 Kompozit kesitler
10 Kompozit kesitler
11 Kesme analizi
12 Kesme analizi
13 Burulma analizi
14 Burulma analizi, sehim kontrolü
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Belirli bir ders kitabı kullanılmayacak olup, dersi veren öğretim üyesi tarafından çeşitli kaynaklar taranarak ders notları hazırlanacak ve dönem süresince bu notlar takip edilecektir.
Diğer Kaynaklar 2. E. Keyder, Öngerilmeli Beton, Seçkin Yayıncılık, 2005.
3. M. P. Collins and D. Mitchell, Prestressed Concrete Structures, Prentice-all, 1990.
4. T. Y. Lin and N. H. Burns, Design of Prestressed Concrete Structures, John Wiley and Sons, 1981.
5. TS 3233, Öngerilmeli Beton Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, 2000.
6. TS 500, Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, Türk Standardları Enstitüsü, 2000.
7. PCI Design Handbook, Precast and Prestressed Concrete Institute, 1999.
8. ACI 318-05, Building Code Requirements for Structural Concrete, American Concrete Institute, 2005.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 35
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 3 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 17 17
Toplam İş Yükü 125