AKTS - İleri Bilgisayar Mimarileri

İleri Bilgisayar Mimarileri (CMPE532) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Bilgisayar Mimarileri CMPE532 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Öğretim üyesinin kararı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı bilgisayar mimarileri konusunda ileri seviyedeki kavramları tanıtmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yüksek performanslı hesaplama konusundaki temel teknikleri açıklama.
  • Farklı hafıza tekniklerini değerlendirme.
  • Bilgisayar mimarisi ve mikroişlemciler konusundaki en son gelişmeleri gözden geçirme.
  • Tasarım kavramlarında farklı ISA kullanımının etkilerini kavramak.
Dersin İçeriği Bilgisayar tasarımının temel prensipleri, komut kümelerinin prensipleri ve örnekler, ileri seviyede ardışık hesaplamalar ve paralelleştirme, hafıza hiyerarşisi yapısı, depolama sistemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve genel kavramlar Bölüm 1 & 2 (Ders Kitabı)
2 Bilgisayarda maliyet ve performans Bölüm 1 & 2 (Ders Kitabı)
3 Performans Özeti Bölüm 3 (Ders Kitabı) and Kaynak #1
4 Komut kümesi yapısı Bölüm 3 (Ders Kitabı) and Kaynak #1
5 Ardışık hesaplamalara giriş Bölüm 3 (Ders Kitabı) and Kaynak #1
6 Ardışık hesaplamalarda hazard kavramı Bölüm 4 (Ders Kitabı) and Kaynak #2
7 Kontrol Hazardları ve İstisnai durumlar Bölüm 4 (Ders Kitabı) and Kaynak #2
8 Ardışık hesaplamaların gerçekleştirilmesi Bölüm 5 (Ders Kitabı) and Kaynak #3
9 Komut düzeyinde paralelleştirme Bölüm 5 (Ders Kitabı) and Kaynak #3
10 Dinamik ardışık hesaplamalar Bölüm 5 (Ders Kitabı)
11 Tomasulo Dinamik komut düzenleme algoritması Bölüm 5 (Ders Kitabı)
12 Çoklu komut ile ILP Bölüm 6 (Ders Kitabı)
13 Hafıza yapısı ve Cache kavramı Bölüm 6 (Ders Kitabı)
14 Cache performansının optimizasyonu Bölüm 6 (Ders Kitabı)
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Computer Architecture: A Quantitative Approach, 5th Edition John L. Hennessy and David A. Patterson Morgan Kaufmann Publishers, ISBN 978-0-12-383872-8
Diğer Kaynaklar 2. William Stallings, “Computer Organization and Architecture: Designing for Performance”, 7/E, Prentice Hall, 2010, ISBN-10: 0135064171, ISBN-13: 9780135064177
3. David A. Patterson , John L. Hennessy, Computer organization and design (2nd ed.): the hardware/software interface, Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, 1998
4. Tanenbaum, Structured Computer Organization, 5/E, Prentice Hall, 2006, ISBN-10: 0131485210, ISBN-13: 9780131485211
5. Douglas E. Comer, Essentials of Computer Architecture: International Edition, Pearson Higher Education, 2005, ISBN-10: 0131964267, ISBN-13: 9780131964266

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 126