Tahmin (IE519) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tahmin IE519 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders kapsamında öğrenciler tahminin mühendislik tasarımındaki yerini öğreneceklerdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğencileri mühendislik projelerinde ihtiyaç duyulabilecek tahmin uygulamaları ile tanıştırma.
  • Öğrencilerin tahmin kavramının endüstride kullanımıyla ilgili bilgi edinmesinin sağlanabilmesi.
  • Öğrencilerin tahmin modelleri aracılığıyla gerçek hayat problemlerini çözmelerinin sağlanması.
Dersin İçeriği Genel tahmin metot ve teknikleri; dinamik Bayesian modellemesi; metodolojik tahmin ve analiz; varyans öğrenme; tahmin izleme ve uygulamaları; zaman serisi analizi ve tahmin; hareketli ortalamalar; arma modelleri için tahmin; arma modelleri; mevsimsel ve mevsimsel olmayan Box-Jenkins modelleri; Winter?ın üstsel yumuşatması; çözümleme modelleri; diğe

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel tahmin metot ve teknikleri.
2 Tahmin metotları ve tahmin sistemleri; Dinamik Bayesian modellemesi;
3 Metodolojik tahmin ve analiz
4 Polinomik, Mevsimsel, Harmonik and Regresyon Sistemleri
5 Çakıştırma
6 Varyans öğrenme; Tahmin izleme ve uygulamaları
7 Zaman Serisi Analizi ve tahmin; Hareketli Ortalamalar
8 ARMA modelleri için tahmin
9 ARIMA modelleri
10 Mevsimsel ve mevsimsel olmayan Box-Jenkins modelleri.
11 Arasınav
12 Winter’ın üstsel yumuşatması
13 Çözümleme modelleri.
14 Diğer uygun metotlar.
15 Gerçek hayat uygulamaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Makridakis S.G., Wheelright S.C., Hyndman R.J., Forecasting: Methods and Applications, Wiley, 1997.
Diğer Kaynaklar 2. Montgomery, D.C., and Runger, G.C., Applied Statistics and Probability for Engineers, John Wiley and Sons, Inc., 4th Edition, June 2006.
3. Milton, J.S. and Arnold, J.C., Introduction to Probability and Statistics: Principles and Applications for Engineering and the Computing Sciences, McGraw-Hill, 4th edition, 2002.
4. Ross, S. Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Academic Press, 3rd edition, 2004.
5. Triola, M.F., Essentials of Statistics, Addison Wesley,2nd edition, 2004.
6. Hines, W.W. and Montgomery,D.A., Probability and Statistics in Engineering and Management Science, John Wiley,1990.
7. Navidi,W. Statistics for Engineers and Scientists, McGraw-Hill, 2008.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 4 4
Raporlar
Ödevler 4 4 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125