AKTS - Semantik Web Programlama

Semantik Web Programlama (CMPE567) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Semantik Web Programlama CMPE567 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı Semantik web ve nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sunmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Semantik Web Teknolojilerinin yapısını, kullanımını ve World Wide Web teknolojilerini nasıl şekillendiğini anlar.
  • Metadata, RDF, ontoloji konseptlerini ve bunların XML tabanlı syntax daki tanımlarını anlar.
  • Lojik semantik ile OWL ilişkisini tanımlar.
  • Ontoloji mühendislik yaklaşımlarını ve semantik web servislerini kullanır.
Dersin İçeriği XML, kaynak tanımlama dili, web ontoloji dili, ontolojiler ve kuralları, sorgulama dilleri-SPARQL, ontoloji mühendisliği, semantik web uygulamaları ve servisleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş & XML Ders Notları
2 Kaynak Tanımlama Dili-RDF Ders Notları Bölüm 2 (Ders Kitabı 1)
3 Kaynak Tanımlama Dili -RDF Ders Notları Bölüm 3 (Ders Kitabı 1)
4 Web Ontoloji Dili-OWL Ders Notları Bölüm 4 (Ders Kitabı 1)
5 Web Ontoloji Dili-OWL Ders Notları Bölüm 5 (Ders Kitabı 1)
6 Ontolojiler ve Kuralları Ders Notları Bölüm 6 (Ders Kitabı 1)
7 Ontolojiler ve Kuralları Ders Notları Bölüm 7(Ders Kitabı 1)
8 Query Dilleri-SPARQL Ders Notları Bölüm 7 (Ders Kitabı 1)
9 Query Dilleri- SPARQL Ders Notları Bölüm 7 (Ders Kitabı 1)
10 Ontoloji Mühendisliği Ders Notları Bölüm 8 (Ders Kitabı 1)
11 Ontoloji Mühendisliği Ders Notları Bölüm 8 (Ders Kitabı 1)
12 Semantik Web Uygulamaları Ders Notları Bölüm 9 (Ders Kitabı 1)
13 Semantik Web Servisleri Ders Notları
14 Semantik Web Servisleri Ders Notları
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Foundations of Semantic Web Technologies (Chapman & Hall/CRC Textbooks in Computing) Pascal Hitzler , Markus Krötzsch , Sebastian Rudolph ,Antoniou, G. and F. van Harmelen. 2004.
Diğer Kaynaklar 2. Powers, S. 2003. Practical RDF. Sebastopol, CA: O'Reilly.[ISBN: 0-596-00263-7]
3. Hebeler, J., Fisher, M., et al., Semantic Web Programming, Wiley, 2009
4. Grigoris Antoniou and Frank van Harmelen, A Semantic Web Primer, 2nd Edition, 2008 The Massachusetts Institute of Technology Press, ISBN: 978-0-262-01242-3

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 130