AKTS - Sistem Analizine Giriş

Sistem Analizine Giriş (EE504) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sistem Analizine Giriş EE504 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok. Ancak, daha önceden diferansiyel denklemler, sinyaller ve sistemler ya da bir devre teorisi dersi almış olması yararlı olabilir.
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Reşat Özgür Doruk
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Yüksek Lisans öğrencilerine doğrusal cebir, doğrusal sistem gösterimleri, Laplace, Z ve durum uzayı tanım alanlarında sistem analizleri ve sürekli ve ayrık zamanlı sistemler arasındaki dönüşümler gibi temel kavramları öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Genel sistem kavramlarını açıklayabilir
  • Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemleri ayırt edebilir.
  • Değişik doğrusal sistem gösterimlerini tanıtabilir.
  • Durum Uzayı, Laplace ve Z tanım alanlarında sistemleri modelleyebilir ve analiz edebilir.
  • Doğrusal sistemleri Fourier yöntemleriyle analiz edebilir
  • Doğrusal sistem analizlerinde doğrusal cebir yöntemlerini etkin bir şekilde kullanabilir.
  • Sürekli ve ayrık zamanda modellenmiş sistemler arasındaki ilişkiyi açıklayabilir
  • Derste işlenen konuları MATLAB gibi bir sayısal analiz ortamında başarılı bir şekilde yapabilir
Dersin İçeriği Doğrusal cebir kavramlarının tekrarı, doğrusal sistem gösterimleri, sürekli ve ayrık zamanda sistemler, durum uzayında gerçekleştirim, analiz yöntemleri: frekans tanım alanı, Laplace tanım alanı ve z-tanım alanı, doğrusal sistemlerin çözümleri; bu yöntemlerin MATLAB gibi bir sayısal analiz ortamında uygulanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel matris kuramı, Matrislerde temel işlemler, toplama ve çarpma, Vektörlerle çarpma,Doğrusal denklemlerin özellikleri Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
2 Vektörler, Vektör uzayı, Doğrusal bağımlılık ve bağımsızlık, Taban kavramı, Normlu vektör uzayı Bu haftaki ders notlarına göz atınız
3 Matrislerin sıfır ve erim uzayı, özdeğerler ve özvektörler, Köşegenleştirme Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
4 Tekil Değer Ayrıştırma Geçen haftanın konularını tekrar ediniz
5 MATLAB yazılımının kullanımına ilişkin özel oturum. Bu oturumda vektör ve matris işlemlerinde MATLAB kullanımı öğretilecektir. Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
6 Fourier, Laplace ve Z- Dönüşümleri Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
7 Sürekli ve Ayrık zamanda sistemler ve Geçiş fonksiyonları Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
8 1.Arasınav: 1 saat MATLAB ve 2 saat teorik Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
9 Durum uzayında sistemlerin gösterilmesi, Geçiş fonksiyonları ve durum uzayı arasındaki dönüşümler Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
10 Doğrusal sistemlerde çözüm yaklaşımları Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
11 Fourier tanım alanında analizler (Frekans davranışları) Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
12 Fourier tanım alanında analizler (Frekans davranışları) Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
13 Doğrusal olmayan sistemler ile olan bağlantılar, doğrusallaştırma ve kararlılık Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
14 Sürekli ve ayrık zaman sistemler arasında dönüşümler (Laplace’dan Z-alanına dönüşüm) Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
15 Duru uzayında sürekli ve ayrık zaman sistemler arasında dönüşüm Geçen haftanın konularını tekrar ediniz
16 2.Arasınav: 1 saat MATLAB ve 2 saat teorik Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Oppenheim, A. V., & Willsky, A. S. (1997). with SH Nawab, Signals and Systems. Prentice—Hall,, 1, 997.
2. Ogata, K. (1997). Modern Control Engineering (3rd Ed.). Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, USA.
3. Ogata, K. (1995). Discrete-time control systems (Vol. 2). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
4. Kuo, B. C. (1981). Automatic control systems. (8th ed.). John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, USA.
5. Lipschutz, S., & Lipson, M. (2000). Schaum's Outline of Linear Algebra. McGraw Hill Professional.
Diğer Kaynaklar 6. Notes to be distributed by the instructor(s) of the course in class.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 3 85
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 130