AKTS - İleri Sistem Benzetimi

İleri Sistem Benzetimi (MDES650) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Sistem Benzetimi MDES650 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
IE 220 dersine eşdeğer olabilecek temel bir istatistik dersi.
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Odak Ders
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere karmaşık mühendislik sistemlerinin modellenmesinde kullanabilmeleri için bir benzetim altyapısı vermeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin bu altyapıyı kullanarak kendi alanlarına yönelik uygulama yapmaları teşvik edilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Öğrencilerin benzetim kuramı ve uygulamaları ile ilgili kullanışlı bilgiler elde etmesi. 2. Öğrencilerin ileri benzetim kuramı ile ilgili kavramları karmaşık mühendislik problemlerini çözümünde kullanması yeteneğini kazanması. 3. Öğrencilerin benzetimin olası kullanım alanları ile ilgili detaylı bilgiler elde etmesi.
Dersin İçeriği Karmaşık sistemler için ayrık benzetim modelleri, olasılık dağılımları, rastsal değişken üretimi, istatistiki çıkarım, varyans azaltılması, sürekli süreçler, doğrulamak, ileri modeller.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş (Tanımlar ve benzetim tipleri) Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
2 Ayrık benzetim modelleri ve karmaşık sistemlerin modellenmesi için gerekli mekanizmalar Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
3 İlgili olasılık dağılımlarının tespiti ve rastsal değişken üretimi için gerekli istatistiki yöntemler Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
4 İlgili olasılık dağılımlarının tespiti ve rastsal değişken üretimi için gerekli istatistiki yöntemler Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
5 Benzetim sonuçlarından istatistikî çıkarım yapma Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
6 Varyans azaltma teknikleri, deney tasarımı Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
7 Uygulama problemi I Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
8 Uygulama problemi I Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
9 Sürekli süreçlerin modellenmesi Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
10 Sürekli süreçlerin modellenmesi Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
11 Sürekli süreçlerin modellenmesi Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
12 Benzetim modellerinin doğrulanması Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
13 Benzetim modellerinin doğrulanması Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
14 Benzetimde ileri teknikler Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
15 Genel gözden geçirme -
16 Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. -
Diğer Kaynaklar 2. [1] Simulation Modeling and Analysis, 4Ed., Law, McGraw-Hill, New York, 2000.
3. [2] Kelton, D., R. Sadowski, and D. Sturrock, Simulation with Arena, McGraw-Hill, 3rd edition, 2003.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 10
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği X
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği X
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi X
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği X
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi X
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği X
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma X
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 1 2 2
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 8 32
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 4 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 132