ECTS - Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (MODES)

Doktora programına Lisans ve Y.Lisans mezunları başvurabilir.

Adayların aşağıda listelenen en az dört yıllık lisans programlarından veya eşdeğerlerinin birinden mezun olmuş olması gerekmektedir:

- Mühendislik Lisans Programları

- Kimya, Fizik veya Biyoloji Programları

- Matematik, İstatistik veya Bilgisayar Bilimleri Lisans Programları

- Tıp veya Diş Hekimliği Fakülteleri Programları

Doktora programına başvuran adayların Lisans ve Y. Lisans mezuniyet not ortalamalarının birinin en az 3.00/4.00 (veya eşdeğeri) olması gerekmektedir.

Doktora programına başvuran adayların ALES puanları veya GRE veya GMAT puanları, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen asgari koşulları sağlamak koşulu ile, her yıl FBE tarafından belirlenen taban puanların üzerinde olmalıdır.

Minimum ALES ve GRE Puanları:

ALES Sayısal Standard Puan: 60 (Yüksek Lisans Diploması ile başvuranlar için)

ALES Sayısal Standard Puan: 80 (Lisans Diploması ile başvuranlar için)

GRE (Quantitative) Puan: 650

Bu puanların alındığı sınavlar başvuru tarihinden en fazla üç (3) yıl önce yapılmış olmalıdır.

İngilizce Seviye Yeterlik sınırları aşağıda verilmiştir:
Sınav Türü                                                     Minimum Puan   

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ( YÖKDİL)          80  (Geçerlik süresi 5 yıldır.)

TOEFL(IBT)                                                                            85, Kompozisyon en az 20  (Geçerlik süresi 2 yıldır.) 

CPE                                                                                        B/A

CAE                                                                                        B/A

PTE Akademik                                                                        70/90

IELTS (Her bölümden en az 5,5)                                                7