AKTS - Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar

Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar (HUM312) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar HUM312 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. N. Berrin Aksoy
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı dünya edebiyatının önde gelen metinlerini içerik ve biçem açısından öğrencilere tanıtmak; öğrencilerin edebi metinleri takdir etme becerilerini geliştirmek ve çeşitli kültürlere ve dünya görüşlerine ait edebi türleri,dönemleri ve yazarları öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazarlar, dönemleri ve edebi özellikleri hakkında bilgi sahibi olur,
  • Edebi ve kültürel eserler olarak,dünya edebiyatının belli başlı metinlerini tanır,
  • Dünya edebiyatında yer alan ana tema ve fikirleri yazılı ve sözlü olarak ifade eder,
  • Söz konusu metinlerin değerini ve bunların günümüzdeki yansımalarını keşfeder.
Dersin İçeriği İngiliz, Fransız, Rus gibi dünya edebiyatının önde gelen eserlerinden seçilen bir roman, iki kısa öykü, iki şiir ve bir oyun.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Edebiyat ve edebiyat incelemesine genel giriş Prentice Hall,s.4-5; Frye,Baker s.3-6.
2 Edebiyat ve edebiyat incelemesine genel giriş Prentice Hall,s.4-5; Frye,Baker s.3-6.
3 Edebi dönemler ve türler Frye,Baker, pp.8-9;40-41;421-432
4 1. ve 2. Kısa öyküye giriş Ders sorumlusu tarafından verilecek
5 İki kısa öykünün geri plan ve yazarlarının incelenmesi Prentice Hall basımı kitaptan ders sorumlusu tarafından belirlenecek
6 İki kısa öykünün geri plan ve yazarlarının incelenmesi Prentice Hall basımı kitaptan ders sorumlusu tarafından belirlenecek
7 Tartışma Prentice Hall, Frye, Baker kitaplarından ders sorumlusu tarafından belirlenecek
8 Ara sınav Prentice Hall, Frye, Baker ve ders sorumlusu tarafından verilen materyaller
9 Romana giriş Frye, Baker 3 ve 9. sayfalar
10 Romana giriş Frye, Baker 3 ve 9. sayfalar
11 Romanın geri plan ve yazarının incelenmesi Ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
12 Romanın geri plan ve yazarının incelenmesi Ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
13 Romanın tartışılması Ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
14 Şiire genel giriş ve çözümlenmesi Prentice Hall 788-789, Frye, Baker 421-427. sayfalar
15 Şiirin tartışılması Prentice Hall, ders sorumlusu tarafından belirlenecek materyaller
16 Tiyatro eserine giriş ve çözümlenmesi Prentice Hall
17 Tiyatro eserinin tartışılması Ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
18 Genel Sınav Prentice Hall, Frye, Baker ve ders sorumlusu tarafından verilen materyaller

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ders Kitabı: Literature. Timeless Voices Timeless Themes ( Gold Level) Prentice Hall,2000.
Diğer Kaynaklar 2. Literature.Timeless Voices,Timeless Themes ( World Masterpieces) Prentice Hall,2000
3. The Practical Imagination: Stories,Poems,Plays. Eds. Frye,Baker,Perkins. Harper and Row,Publishers, New York,1987.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 105