ECTS - - Psikoloji

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATH101 Analize Giriş 3 0 3 5
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) 2 0 2 2
PR119 Sosyolojinin Temelleri 3 0 3 5
ENG101 Akademik İngilizce I 4 0 4 3.5
PSY101 Psikolojiye Giriş I 4 0 4 10.5
PSY-GE1FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 17 0 20 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CMPE105 Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş 1 2 3 3
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
PSY111 Psikolojide Etik 2 0 2 4
PSY102 Psikolojiye Giriş II 4 0 4 10.5
PSY-GE1SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
HIST221 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
ENG102 Akademik İngilizce II 4 0 3 3.5
Toplam 16 2 20 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG201 Akademik İngilizce III 3 0 3 3
PSY221 Psikoloji için Giriş Düzeyi İstatistik I 3 2 4 7
PSY213 Psikolojide Araştırma Yöntemleri I 3 2 4 7
PSY203 Gelişim Psikolojisi 3 0 3 6
PSY201 Sosyal Psikolojiye Giriş 3 0 3 7
Toplam 15 4 17 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
PSY222 Psikoloji için Giriş Düzeyi İstatistik II 3 2 4 7
PSY214 Psikolojide Araştırma Yöntemleri II 3 2 4 7
PSY204 Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi 3 0 3 7
PSY202 Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi 3 0 3 6
ENG202 Akademik İngilizce IV 3 0 3 3
Toplam 15 4 17 30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I 3 0 3 3
PSY315 Davranışın Fizyolojik Temelleri 3 0 3 7
PSY301 Psikopatolojiye Giriş 3 0 3 8
PSY-GE3FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
PSY-AE3FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 8
Toplam 9 0 15 30

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II 3 0 3 3
PSY308 Öğrenme Psikolojisi 3 0 3 8
PSY304 Psikolojik Testler 3 0 3 6
PSY-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
PSY302 Duyum ve Algı 4 0 4 8
Toplam 13 0 16 30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
PSY401 Kişilik Psikolojisi 3 0 3 7
PSY404 Psikolojide Alan Çalışması 2 4 4 8
PSY-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 4 8
PSY-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 7 4 16 30

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
PSY402 Klinik Psikoloji 3 0 3 7
PSY-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 4 8
PSY-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
PSY-AE4SP3 Alan Seçmeli 0 0 4 8
Toplam 5 0 16 30

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
PSY305 Duyum ve Algı I 3 0 3 8
PSY303 Deneysel Desen 2 2 3 5
PSY309 Örgüt Psikolojisi 3 0 3 5
PSY311 Bilişsel Psikoloji I 4 0 4 8
PSY312 Bilişsel Psikoloji II 3 0 3 5
PSY313 Örgüt Psikolojisine Giriş 3 0 3 5
PSY314 Yargılama ve Karar Verme 3 0 3 5
PSY316 Liderlik: Teori ve Pratik 3 0 3 5
PSY318 Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar 2 2 3 5
PSY319 Gelişimsel Psikopatoloji 3 0 3 5
PSY320 Zeka Değerlendirmesi 3 2 4 8
PSY321 İş Analizi ve Performans Değerlendirmesi 4 0 4 8
PSY322 Gruplararası İlişkiler 4 0 4 8
PSY323 Bilişsel Psikolojide Seçme Konular 3 0 3 5
PSY324 Stres Yönetimi 3 0 3 5
PSY325 Klinik Görüşmenin Temelleri 3 0 3 5
PSY326 Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi 4 0 4 8
PSY327 Kültür ve Sosyal Davranış 3 0 3 5
PSY328 Politik Psikoloji 3 0 3 5
PSY331 Tutum ve Tutum Değişimi 3 0 3 5
PSY332 Tutum Ölçümü 3 2 4 8
PSY403 Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar 3 2 4 8
PSY405 Psikoterapide Güncel Yaklaşımlar 4 0 4 8
PSY406 Öğretim Üyesi Gözetiminde İleri Araştırma I 3 2 4 8
PSY407 Öğretim Üyesi Gözetiminde İleri Araştırma II 3 2 4 8
PSY408 Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular 3 0 3 5
PSY409 Kurumlarda İhtiyaç Değerlendirme ve Eğitim 3 0 3 5
PSY410 Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular 3 0 3 5
PSY411 Sosyal Psikolojide Seçme Konular 3 2 4 8
PSY412 Siber Psikoloji 3 0 3 5
PSY413 İnsan Motivasyonu 3 0 3 5
PSY415 Benlik Psikolojisi 3 0 3 5
PSY416 Niteliksel Araştırma Yöntemleri 3 2 4 8
PSY417 Kişilik Değerlendirmesi 3 0 3 5
PSY418 Krize Müdahale Teknikleri 3 2 4 8
PSY419 Sağlık Psikolojisi 3 2 4 8
PSY420 Klinik Psikolojide Seçme Konular 3 2 4 8
PSY421 Psikofarmakolojiye Giriş 3 0 3 5
FRE401 Fransızca V 3 0 3 4
PR413 Liderlik Teorileri ve Uygulamaları I 3 0 3 5
PR414 Liderlik Teorileri ve Uygulamaları II 3 0 3 5
HUM211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları 3 0 3 4
HUM201 Sosyal Sorumluluk Proje 3 0 3 4
ART201 Fotoğrafçılığa Giriş 3 0 3 4
ART221 Açıklamalı Müzik Tarihi 3 0 3 4
ART222 Caz Tarihi 3 0 3 4
ART223 Caz Performansı 3 0 3 4
ART251 Sulu Boya Resim 3 0 3 4
ART224 Arjantin Tango Tarihi 3 0 3 4
ART291 Beden Dili ve İkna Sanatı 3 0 3 4
ART252 Serbest Seramik Şekillendirme 3 0 3 4
ART292 İşaret Dili 3 0 3 4
GSM189 Müze ve Müzecilik 3 0 3 5
GER201 Almanca I 3 0 3 4
RUS201 Rusça I 3 0 3 4
SPAN201 İspanyolca I 3 0 3 4
FRE201 Fransızca I 3 0 3 4
JAP201 Japonca I 3 0 3 4
CHIN201 Çince I 3 0 3 4
CHIN202 Çince II 3 0 3 4
GER202 Almanca II 3 0 3 4
RUS202 Rusça II 3 0 3 4
SPAN202 İspanyolca II 3 0 3 4
FRE202 Fransızca II 3 0 3 4
JAP202 Japonca II 3 0 3 4
GER301 Almanca III 3 0 3 4
RUS301 Rusça III 3 0 3 4
SPAN301 İspanyolca III 3 0 3 4
FRE301 Fransızca III 3 0 3 4
JAP301 Japonca III 3 0 3 4
TURK301 Türkçe III 3 0 3 4
CHIN301 Çince III 3 0 3 4
TURK302 Türkçe IV 3 0 3 4
GER302 Almanca IV 3 0 3 4
RUS302 Rusça IV 3 0 3 4
SPAN302 İspanyolca IV 3 0 3 4
FRE302 Fransızca IV 3 0 3 4
JAP302 Japonca IV 3 0 3 4
GER401 Almanca V 3 0 3 4
GER402 Almanca VI 3 0 3 4
FRE402 Fransızca VI 3 0 3 4
ART202 Karikatür 3 0 3 4
ART271 Yaratıcı Drama 3 0 3 4
ART225 Klasik Gitara Giriş 3 0 3 4
ART235 Çok Sesli Koro 3 0 3 4
ART294 Sahne Makyajı 3 0 3 4
ART293 Mimari Fotoğrafçılık 3 0 3 4
HUM312 Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar 3 0 3 4
HUM316 Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü 3 0 3 4
HUM320 Estetik 3 0 3 4
HUM321 Felsefe Tarihine Giriş 3 0 3 4
HUM331 Go 3 0 3 4
HUM360 Bilim Tarihi 3 0 3 4
IR423 Enerji Politikaları 3 0 3 5
ART282 Şan, Solfej, Korrepetisyon 3 3 4.5 4
ART284 Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi 3 0 3 4
HUM212 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 3 0 3 4
ART265 İş Hayatında Yaratıcılık 3 0 3 4
ART285 Yenilikçi Görsel Anlatı 3 0 3 4
ART286 Sanat Eserlerinde Basit Onarım Teknikleri 3 0 3 4
RUS401 Rusça V 3 0 3 4
SPAN401 İspanyolca V 3 0 3 4
RUS402 Rusça VI 3 0 3 4
SPAN402 İspanyolca VI 3 0 3 4
ART287 Eşli Danslar 3 0 3 4
ART288 Retorik: Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı 3 0 3 4
KOR201 Korece I 3 0 3 4
KOR202 Korece II 3 0 3 4
ART290 Müze ve Müzecilik 3 0 3 4
ART295 Türk Sanat Müziği 3 0 3 4
ART261 Senaryo Yazarlığı 3 0 3 4
ART262 Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar 3 0 3 4
ART264 İç Mekan Heykel Tasarımı 3 0 3 4
ART266 Takı Tasarımı 3 0 3 4
ART267 Tiyatro 3 0 3 4
HUM291 Beden Dili ve İletişim Yöntemleri 3 0 3 4
ART289 Mozaik Sanatı 3 0 3 4
ART296 Sergileme Yöntemleri 3 0 3 4
ART297 Dijital Sanatlarda Yaratıcı Sunum 3 0 3 4
MAN374 Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. 3 0 3 5
ECON325 Ekonomik Göstergeler ve Sermaye Piyasası Analizi 3 0 3 5
ART298 Sahne Makyajı 3 0 3 4
KOR301 Korece III 3 0 3 4
ART268 Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro 3 0 3 4
HUM310 Toplumsal Dilbilimine Giriş 3 0 3 4
ART260 Kısa Film 3 0 3 4
ART226 Dünya Müzik Kültürleri 3 0 3 4
HUM202 Bilimsel Oyuncak Tasarımı 3 0 3 4
HUM112 İş Hayatına Hazırlık 3 0 3 4
ART227 Opera Tarihi 3 0 3 5
PSY422 Yakın İlişkiler 4 0 4 8
PSY423 Uygulamalı Gelişim Psikolojisi 4 0 4 8
PSY333 Deneysel Araştırma 3 2 4 8
PSY424 Aile Psikolojisi 4 0 4 8
PSY425 Psikolojide Benlik 4 0 4 8
PSY490 Ortak Eğitim Uygulaması I 0 4 4 8
PSY491 Ortak Eğitim Uygulaması II 0 4 4 8
PSY493 Ortak Eğitim Uygulaması IV 0 4 4 8
ART263 Diksiyon 3 0 3 4
MAN328 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat 3 0 3 5
MAN412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi 3 0 3 5
MAN437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri 3 0 3 5
HUM204 Gönüllülük Çalışmaları 1 0 3 4
CHIN302 Çince IV 3 0 3 4
MAN313 21. YY'da Yönetsel Yetkinlikler 3 0 3 5
ART269 Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası 3 0 3 4
HUM108 Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789) 3 0 3 4
MAN408 Sürdürebilirliğe Giriş 3 0 3 5
HUM322 Etiğe Giriş 3 0 3 4
HUM323 Eleştirel Düşünmeye Giriş 3 0 3 4
HUM412 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 3 0 3 4
HUM105 Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi 3 0 3 4
ART228 İş Hayatında Müzik 3 0 3 5
PR419 Medya Okuryazarlığı 3 0 3 4
MAN449 Tüketici Davranışları 3 0 3 5
MAN213 Örgüt Teorisi 3 0 3 5
MAN414 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 3 5
PSY492 Ortak Eğitim Uygulaması III 0 3 3 5
Toplam 467 44 498.5 767