AKTS - Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY204) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi PSY204 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
PSY102, PSY203
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Bahar BAHTİYAR SAYGAN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, ergenlikten yetişkinliğin tüm evreleri ve ölüme kadar temel gelişimsel süreçlerin incelenmesini amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ergenlik ve yetişkinlikte fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimi tanımak
  • Ergen ve yetişkin gelişimiyle ilgili belli başlı kuramsal yaklaşımlar ile konuyla ilgili son araştırma bulgularını açıklamak
  • İnsanların ölüm ve kaybı nasıl ifade ettikleri ve bunlarla nasıl baş ettiklerini tanımlamak
  • İnsan gelişimindeki cinsiyet farklılıklarını ve kültürel farklılıkları ayırt etmek
Dersin İçeriği Ergenlik, erken yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılık dönemlerindeki fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim; ölüm ve yas.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ergenlik: Yetişkinliğe Geçiş (Fiziksel ve Bilişsel Gelişim) Ana ders kitabı: Bölüm 11
2 Ergenlik: Yetişkinliğe Geçiş (Duygusal ve Sosyal Gelişim) Ana ders kitabı: Bölüm 12
3 Erken Yetişkinlik (Fiziksel ve Bilişsel Gelişim) Ana ders kitabı: Bölüm 13
4 Erken Yetişkinlik (Duygusal ve Sosyal Gelişim) Ana ders kitabı: Bölüm 14
5 Orta Yetişkinlik (Fiziksel ve Bilişsel Gelişim) Ana ders kitabı: Bölüm 15
6 Orta Yetişkinlik (Duygusal ve Sosyal Gelişim) Ana ders kitabı: Bölüm 16
7 Geç Yetişkinlik (Fiziksel ve Bilişsel Gelişim) Ana ders kitabı: Bölüm 17
8 Geç Yetişkinlik (Duygusal ve Sosyal Gelişim) Ana ders kitabı: Bölüm 18
9 Hayatın Sonu (Ölüm, Ölmek ve Yas) Ana ders kitabı: Bölüm 19

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Berk, L. E. (2010). Development through the lifespan (6th Ed.). Boston: Allyn & Bacon. Pearson Education.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması X
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması X
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi X
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi X
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması X
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması X
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması X
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması X
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi X
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 176