ECTS - - Psikoloji

Programın amacı, dünyadaki ve ülkemizdeki farklılıkların ve gerçeklerin farkında olan; toplum içinde ve toplum sorunlarına duyarlı; geniş ve esnek dünya görüşüne sahip; olaylara, analitik, eleştirel ve yaratıcı yaklaşabilen; bilimsel bilgiye evrensel düzeyde katkıda bulunacak psikologlar yetiştirmektir. Bölümün eğitim ve öğretim programı temelde öğrencilerine yenilikçi ders programları ile kuramsal bilginin uygulamaya geçmesini sağlamaya, lisans düzeyinde araştırma olanakları sunmaya, mesleki staj ve gönüllü toplumsal çalışmalar yapma imkanı vermeye ve tüm bunlar için gerekli teorik bilgileri en iyi şekilde öğrenebilmelerini sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Programımızın öğretim amaçları:

ÖA-1. Psikolojinin temel kavramları ve uzmanlık alanları ile ilgili kuramsal bilgiye ve bu bilgileri kullanma becerisine sahip,

ÖA-2. Korelatif ve deneysel araştırmalar tasarlama, uygulama, analiz etme, yorumlayabilme ve raporlayabilme becerisine sahip,

ÖA-3. Yetkinliğinin sınırlarını bilir ve mesleki etik bilincine sahip,

ÖA-4. Toplumsal süreçlere yönelik farkındalık, duyarlılık ve sorumluluk bilinci kazanmış,

ÖA-5. Takım çalışması ve bireysel çalışma yürütebilme, güncel mesleki gelişmeleri takip edebilme ve etkili iletişim ve sunum becerilerine sahip, bireyler yetiştirmektir.