ECTS - - Psikoloji

Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygunluğu ve eşdeğerliliği ilgili Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.