ECTS - - Psikoloji

Bölümümüz, öğretimde, araştırmada ve uygulamada mükemmeli yakalamak misyonu ile 2004 yılında kurulmuştur. Eğitim dili İngilizce'dir.

Bölümümüz, lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Bölümün eğitim ve öğretim programı temelde öğrencilerine yenilikçi ders programları ile kuramsal bilginin uygulamaya geçmesini sağlamaya, lisans düzeyinde araştırma olanakları sunmaya, mesleki staj ve gönüllü toplumsal çalışmalar yapma imkanı vermeye ve tüm bunlar için gerekli teorik bilgileri en iyi şekilde öğrenebilmelerini sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bölümüzde, eğitim ve araştırma amaçlı “Klinik Psikoloji Laboratuvarı” bulunmaktadır. (Aralık 2008'de açıldı). Bunlara ek olarak, Fen-Edebiyat Fakültesinde mevcut bilgisayar laboratuvarı eğitim amaçlı olarak derslerde kullanılmaktadır.

Ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu olan bölümümüz ayrıca üniversitemizin güçlü akademik kadrosu tarafından verilen bölümdışı dersler (örn; Akademik İngilizce, İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri, Sunum Becerileri, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Uygarlık Tarihi, Sosyolojiye Giriş, Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş ve Matematiksel Analiz) ile de desteklenmektedir.