ECTS - - Psikoloji

Bu programdaki öğrencinin mezuniyeti için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD/S/T notu alarak başarılı olması gerekmektedir (Atılım Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Sınav YönetmeliğiMadde 21, Madde 24). Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 240’dır.