ECTS - - Psikoloji

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MATH101 Analize Giriş - - - 4 - 2 5 - - 3 -
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) - - 1 - - 1 - 5 4 3 1
PR119 Sosyolojinin Temelleri 2 2 4 3 4 2 2 5 2 3 3
ENG101 Akademik İngilizce I - - 2 3 - 5 3 - 5 3 1
PSY101 Psikolojiye Giriş I 5 5 - 5 2 3 1 3 3 1 2
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - -
KRY111 Kariyer Planlama - - - - - - - - - - -

2. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CMPE105 Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş - - - 3 - 5 5 - - 4 1
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) - - 1 - - 1 - 5 4 3 1
PSY111 Psikolojide Etik - - - 3 5 2 - 5 - 3 5
PSY102 Psikolojiye Giriş II 5 4 - 3 2 - 1 5 3 1 2
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - -
HIST221 Uygarlık Tarihi - - - - - - - - - - -
ENG102 Akademik İngilizce II - - - - - - - - - - -

3. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ENG201 Akademik İngilizce III - - 3 5 - 5 3 - 5 3 1
PSY221 Psikoloji için Giriş Düzeyi İstatistik I - - 4 3 2 - 5 5 - - -
PSY213 Psikolojide Araştırma Yöntemleri I 1 2 3 5 3 5 5 2 5 3 3
PSY203 Gelişim Psikolojisi 5 4 5 4 3 3 3 5 3 3 5
PSY201 Sosyal Psikolojiye Giriş 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3

4. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PSY222 Psikoloji için Giriş Düzeyi İstatistik II - - 4 3 2 - 5 - - - -
PSY214 Psikolojide Araştırma Yöntemleri II 1 2 3 5 3 5 5 2 5 3 2
PSY204 Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi 5 4 5 4 3 3 3 5 3 3 5
PSY202 Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi 5 4 4 4 3 3 - 5 3 3 3
ENG202 Akademik İngilizce IV - - - - - - - - - - -

5. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I - - - - - 2 - - 5 2 3
PSY315 Davranışın Fizyolojik Temelleri 5 3 3 3 4 2 - - 2 2 -
PSY301 Psikopatolojiye Giriş 4 5 3 5 5 2 5 5 3 3 5
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -

6. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II - - - - - 2 - 3 5 2 3
PSY308 Öğrenme Psikolojisi 5 5 5 3 3 2 2 - - 4 4
PSY304 Psikolojik Testler 4 - 5 3 4 3 5 - 3 4 5
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
PSY302 Duyum ve Algı 5 5 5 3 3 2 2 - - 4 4

7. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TURK401 Türk Dili I - - - 4 - 1 - - 5 3 1
PSY401 Kişilik Psikolojisi 5 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4
PSY404 Psikolojide Alan Çalışması 3 4 5 5 5 3 5 5 3 5 5
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -

8. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TURK402 Türk Dili II - - - 4 - 1 - - 5 3 1
PSY402 Klinik Psikoloji 5 5 5 4 - 3 3 3 3 3 4
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PSY305 Duyum ve Algı I 5 5 5 3 3 2 2 - - 4 4
PSY303 Deneysel Desen 5 4 4 5 1 5 5 - 5 1 4
PSY309 Örgüt Psikolojisi 5 5 3 3 3 3 3 - 3 3 3
PSY311 Bilişsel Psikoloji I 5 5 5 3 3 2 2 - - 4 4
PSY312 Bilişsel Psikoloji II 5 5 5 4 4 - 2 3 3 4 4
PSY313 Örgüt Psikolojisine Giriş 5 5 3 3 3 3 3 - 3 3 3
PSY314 Yargılama ve Karar Verme 5 5 5 4 4 - 2 3 3 4 4
PSY316 Liderlik: Teori ve Pratik 4 4 3 4 5 4 3 5 4 4 4
PSY318 Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar - - 4 3 3 - 5 - 4 - -
PSY319 Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji 5 4 5 4 3 3 3 5 3 3 5
PSY320 Zeka Testleri 5 - 5 3 5 3 5 - 3 3 5
PSY321 İş Analizi 3 3 3 3 5 4 5 2 4 3 4
PSY322 Gruplararası İlişkiler 5 5 3 3 3 3 3 - 3 3 3
PSY323 Bilişsel Psikolojide Seçme Konular 5 5 5 4 4 - 2 3 3 4 4
PSY324 Stres Yönetimi 4 4 5 4 5 3 5 5 5 3 5
PSY325 Klinik Görüşmenin Temelleri 4 3 4 5 5 3 3 5 5 5 5
PSY326 Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi 5 2 4 3 5 4 5 4 4 3 4
PSY327 Kültür ve Sosyal Davranış 5 5 2 5 3 2 - 2 4 1 1
PSY328 Politik Psikoloji 5 2 5 5 3 4 2 5 3 4 3
PSY331 Tutum ve Tutum Değişimi 5 5 2 5 3 2 - 2 4 1 1
PSY332 Tutum Ölçümü 5 - - 5 4 4 4 3 1 3 2
PSY403 Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar - - 4 3 3 - 5 - 4 - -
PSY405 Psikoterapide Güncel Yaklaşımlar 5 4 5 4 5 3 3 5 3 3 5
PSY406 Öğretim Üyesi Gözetiminde İleri Araştırma I 3 3 4 4 3 5 5 4 4 5 5
PSY407 Öğretim Üyesi Gözetiminde İleri Araştırma II 3 3 4 4 3 5 5 4 4 5 5
PSY408 Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular 2 1 1 5 1 4 3 1 3 3 4
PSY409 Kurumlarda İhtiyaç Değerlendirme ve Eğitim 5 5 4 4 4 4 4 - 3 3 3
PSY410 Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5
PSY411 Sosyal Psikolojide Seçme Konular 5 - - 5 4 4 5 3 1 3 2
PSY412 Personel Seçimi ve Testler 5 5 3 3 3 3 3 - 3 3 3
PSY413 İnsan Motivasyonu 5 5 2 5 3 2 - 2 4 1 1
PSY415 Benlik Psikolojisi 5 5 2 5 3 2 - 2 4 1 1
PSY416 Niteliksel Araştırma Yöntemleri - - - 3 - 5 5 3 3 - -
PSY417 Kişilik Değerlendirmesi 5 3 5 4 3 3 3 4 5 4 5
PSY418 Krize Müdahale Teknikleri 5 4 5 4 5 3 1 5 3 5 5
PSY419 Sağlık Psikolojisi 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4
PSY420 Klinik Psikolojide Seçme Konular 3 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5
PSY421 Psikofarmakolojiye Giriş 3 2 5 3 5 3 1 3 2 4 5
FRE401 Fransızca V - - - - - - - - - - -
PR413 Liderlik Teorileri ve Uygulamaları I - - - - - - - - - - -
PR414 Liderlik Teorileri ve Uygulamaları II - - - - - - - - - - -
HUM211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları - - - - - - - - - - -
HUM201 Sosyal Sorumluluk Proje - - - - - - - - - - -
ART201 Fotoğrafçılığa Giriş - - - - - - - - - - -
ART221 Açıklamalı Müzik Tarihi - - - - - - - - - - -
ART222 Caz Tarihi - - - - - - - - - - -
ART223 Caz Performansı - - - - - - - - - - -
ART251 Sulu Boya Resim - - - - - - - - - - -
ART224 Arjantin Tango Tarihi - - - - - - - - - - -
ART291 Beden Dili ve İkna Sanatı - - - - - - - - - - -
ART252 Serbest Seramik Şekillendirme - - - - - - - - - - -
ART292 İşaret Dili - - - - - - - - - - -
GSM189 Müze ve Müzecilik - - - - - - - - - - -
GER201 Almanca I - - - - - - - - - - -
RUS201 Rusça I - - - - - - - - - - -
SPAN201 İspanyolca I - - - - - - - - - - -
FRE201 Fransızca I - - - - - - - - - - -
JAP201 Japonca I - - - - - - - - - - -
CHIN201 Çince I - - - - - - - - - - -
CHIN202 Çince II - - - - - - - - - - -
GER202 Almanca II - - - - - - - - - - -
RUS202 Rusça II - - - - - - - - - - -
SPAN202 İspanyolca II - - - - - - - - - - -
FRE202 Fransızca II - - - - - - - - - - -
JAP202 Japonca II - - - - - - - - - - -
GER301 Almanca III - - - - - - - - - - -
RUS301 Rusça III - - - - - - - - - - -
SPAN301 İspanyolca III - - - - - - - - - - -
FRE301 Fransızca III - - - - - - - - - - -
JAP301 Japonca III - - - - - - - - - - -
TURK301 Türkçe III - - - - - - - - - - -
CHIN301 Çince III - - - - - - - - - - -
TURK302 Türkçe IV - - - - - - - - - - -
GER302 Almanca IV - - - - - - - - - - -
RUS302 Rusça IV - - - - - - - - - - -
SPAN302 İspanyolca IV - - - - - - - - - - -
FRE302 Fransızca IV - - - - - - - - - - -
JAP302 Japonca IV - - - - - - - - - - -
GER401 Almanca V - - - - - - - - - - -
GER402 Almanca VI - - - - - - - - - - -
FRE402 Fransızca VI - - - - - - - - - - -
ART202 Karikatür - - - - - - - - - - -
ART271 Yaratıcı Drama - - - - - - - - - - -
ART225 Klasik Gitara Giriş - - - - - - - - - - -
ART235 Çok Sesli Koro - - - - - - - - - - -
ART294 Sahne Makyajı - - - - - - - - - - -
ART293 Mimari Fotoğrafçılık - - - - - - - - - - -
HUM312 Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar - - - - - - - - - - -
HUM316 Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü - - - - - - - - - - -
HUM320 Estetik - - - - - - - - - - -
HUM321 Felsefe Tarihine Giriş - - - - - - - - - - -
HUM331 Go - - - - - - - - - - -
HUM360 Bilim Tarihi - - - - - - - - - - -
IR423 Enerji Politikaları - - - - - - - - - - -
ART282 Şan, Solfej, Korrepetisyon - - - - - - - - - - -
ART284 Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi - - - - - - - - - - -
HUM212 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği - - - - - - - - - - -
ART265 İş Hayatında Yaratıcılık - - - - - - - - - - -
ART285 Yenilikçi Görsel Anlatı - - - - - - - - - - -
ART286 Sanat Eserlerinde Basit Onarım Teknikleri - - - - - - - - - - -
RUS401 Rusça V - - - - - - - - - - -
SPAN401 İspanyolca V - - - - - - - - - - -
RUS402 Rusça VI - - - - - - - - - - -
SPAN402 İspanyolca VI - - - - - - - - - - -
ART287 Eşli Danslar - - - - - - - - - - -
ART288 Retorik: Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı - - - - - - - - - - -
KOR201 Korece I - - - - - - - - - - -
KOR202 Korece II - - - - - - - - - - -
ART290 Müze ve Müzecilik - - - - - - - - - - -
ART295 Türk Sanat Müziği - - - - - - - - - - -
ART261 Senaryo Yazarlığı - - - - - - - - - - -
ART262 Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar - - - - - - - - - - -
ART264 İç Mekan Heykel Tasarımı - - - - - - - - - - -
ART266 Takı Tasarımı - - - - - - - - - - -
ART267 Tiyatro - - - - - - - - - - -
HUM291 Beden Dili ve İletişim Yöntemleri - - - - - - - - - - -
ART289 Mozaik Sanatı - - - - - - - - - - -
ART296 Sergileme Yöntemleri - - - - - - - - - - -
ART297 Dijital Sanatlarda Yaratıcı Sunum - - - - - - - - - - -
MAN374 Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. - - - - - - - - - - -
ECON325 Ekonomik Göstergeler ve Sermaye Piyasası Analizi - - - - - - - - - - -
ART298 Sahne Makyajı - - - - - - - - - - -
KOR301 Korece III - - - - - - - - - - -
ART268 Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro - - - - - - - - - - -
HUM310 Toplumsal Dilbilimine Giriş - - - - - - - - - - -
ART260 Kısa Film - - - - - - - - - - -
ART226 Dünya Müzik Kültürleri - - - - - - - - - - -
HUM202 Bilimsel Oyuncak Tasarımı - - - - - - - - - - -
HUM112 İş Hayatına Hazırlık - - - - - - - - - - -
ART227 Opera Tarihi - - - - - - - - - - -
PSY422 Yakın İlişkiler - - - - - - - - - - -
PSY423 Uygulamalı Gelişim Psikolojisi - - - - - - - - - - -
PSY333 Deneysel Araştırma - - - - - - - - - - -
PSY424 Aile Psikolojisi - - - - - - - - - - -
PSY425 Psikolojide Benlik - - - - - - - - - - -
PSY490 Ortak Eğitim Uygulaması I - - - - - - - - - - -
PSY491 Ortak Eğitim Uygulaması II - - - - - - - - - - -
PSY493 Ortak Eğitim Uygulaması IV - - - - - - - - - - -