AKTS - Örgüt Psikolojisi

Örgüt Psikolojisi (PSY309) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Örgüt Psikolojisi PSY309 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
PSY102
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere temel konular, teoriler ve ölçüm metotları gibi örgüt psikolojisinin popüler konularını tanıtmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Örgüt psikolojisinin temel kavramlarını açıklamak
  • İş tutumları ve davranışlarını açıklamak
  • Liderlik ve motivasyon konularını bütünleştirmek
  • İş ortamında psikolojik problemlerin nedenlerine dair çıkarımlar yapmak
Dersin İçeriği Örgüt psikolojisine giriş, çekicilik ve sosyalleşme, iş memnuniyeti ve bağlılık, kurumlarda üretici ve üretim karşıtı davranış, motivasyon teorileri, grup davranışına giriş ve grup etkililiği

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Örgüt Psikolojisine Giriş Ana Ders Kitabı 1.Bölüm
2 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Ana Ders Kitabı 2.Bölüm
3 Çekicilik ve Sosyalleşme Ana Ders Kitabı 3.Bölüm
4 İş Memnuniyeti ve Bağlılık Ana Ders Kitabı 5.Bölüm
5 Kurumlarda Üretici Davranış Ana Ders Kitabı 4.Bölüm
6 Kurumlarda Üretim Karşıtı Davranış Ana Ders Kitabı 6.Bölüm
7 İş Stresi Ana Ders Kitabı 7.Bölüm
8 Motivasyon Teorileri Ana Ders Kitabı 8.Bölüm
9 Motivasyon Teorisinin Kurumsal Uygulamaları Ana Ders Kitabı 9.Bölüm
10 Liderlik ve Etki Süreci Ana Ders Kitabı 10.Bölüm
11 Grup Davranışına Giriş Ana Ders Kitabı 11.Bölüm
12 Grup Etkililiği Ana Ders Kitabı 12.Bölüm
13 Kurumsal Kültür Ana Ders Kitabı 15.Bölüm
14 Kurumsal Değişim ve Gelişim Ana Ders Kitabı 16.Bölüm
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Jex, M. S. (2002). Organizational Psychology: A Scientist Practitioner Approach. Wiley

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması X
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması X
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi X
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi X
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması X
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması X
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması X
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi X
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 128