ECTS - - Psikoloji

Sınavlar ve değerlendirmeler Atılım Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Sınav Yönetmeliği Madde 19'a göre yapılmaktadır. Sınav gerektiren derslerde en az bir ara sınavı yapılmaktadır. Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu; dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları ile dönem içi çalışmaları, ödevleri, derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanınca takdir edilir.