AKTS - Yargılama ve Karar Verme

Yargılama ve Karar Verme (PSY314) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yargılama ve Karar Verme PSY314 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
PSY 102
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere karar vermenin psikolojisi ile ilgili deneysel çalışmaları ve sonuçlarını sunarak, karar verme mekanizmaları ve süreçlerinin açıklamaları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Derinlemesine ve kapsamlı literatür bilgisine sahip olmak
  • Literatür çıktılarını değerlendirmek ile ilgili kiritik düşünme alışkanlıkları geliştirmek
  • Bu derste elde ettikleri bilgileri deneysel psikolojinin diğer alanlarıyla entegre edebilmek
  • Karar verme sürecini etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olmak
  • Karar verme mekanizmaları hakkında genel kavrayış sahibi olmak
Dersin İçeriği Karar verme, yargısal bozulmalar, sezgisel kararlar, risk ve belirsizlik altında karar verme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Genel Bakış: Hüküm, Kararlar ve Rasyonalite Ana ders kitabı: Bölüm 1
2 Yargının doğası ve analizi Ana ders kitabı: Bölüm 2
3 Olasılık ve frekans hükmü verme Ana ders kitabı: Bölüm 3
4 Yargısal bozulmalar: Demirleme-ve-Ayar Sezgisel kararları ve geriye bakış önyargısı Ana ders kitabı: Bölüm 4
5 Kanıt ve bağımsız değişkenleri değerlendirilmesi. Ana ders kitabı: Bölüm 5
6 Kovaryasyonları Nedensellik ve Karşıolgusal Düşünme. Ana ders kitabı: Bölüm 6
7 Risk ve belirsizlik altında karar verme Ana ders kitabı: Bölüm 7
8 Tercih ve seçim Ana ders kitabı: Bölüm 8
9 Güven ve İyimserlik. Ana ders kitabı: Bölüm 9
10 Zaman İçinde Yargı ve Seçim. Ana ders kitabı: Bölüm 10
11 Dinamik kararlar Ana ders kitabı: Bölüm 11
12 Risk Ana ders kitabı: Bölüm 12
13 Gruplar ve takım içinde karar verme İşbirliği ve Koordinasyon. Ana ders kitabı: Bölüm 13, 14
14 Sezgi, yansıtıcı düşünme ve Beyin. Ana ders kitabı: Bölüm 15
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Judgment and Decision Making: Psychological Perspectives, David Hardman, BPS Blackwell, 2009
Diğer Kaynaklar 2. The Psychology of Judgment and Decision Making, Scott Plous, McGraw - Hill, 1993

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması X
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması X
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi X
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi X
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması X
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması X
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması X
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi X
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 130