AKTS - Psikolojide Araştırma Yöntemleri II

Psikolojide Araştırma Yöntemleri II (PSY214) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Psikolojide Araştırma Yöntemleri II PSY214 3 2 0 4 7
Ön Koşul Ders(ler)i
PSY213
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Gülçin Akbaş Uslu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere, psikolojide deneysel araştırmalar hakkında bilgi vermeyi, araştırma yürütmeyi ve sonuçlarını rapor ederek sunmayı öğretmeyi amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Deneylerle ilgili temel terimleri tanımlayabilir
  • Deney türlerini ayırdedebilir
  • Deney tasarımlarındaki sorunları tanımlayabilir
  • Görgül araştırma yürütebilir
  • Araştırma raporu yazabilir ve sunabilir
Dersin İçeriği İyi deneylerin temel ilkeleri, gruplararası ve grup içi deneyler, bu tür deneylerdeki sorunlarla nasıl başa çıkılabileceği, çarpansal deneylerin tasarımı ve yorumlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Bağımsız Gruplar Deseni – I Bölüm 6
3 Bağımsız Gruplar Deseni – II Bölüm 6
4 Tekrarlanan Ölçümler Deseni – I Bölüm 7
5 Tekrarlanan Ölçümler Deseni – II Bölüm 7
6 Karmaşık Desenler – I Bölüm 8
7 Karmaşık Desenler II Bölüm 8
8 Deneyimsi Tasarımlar I Bölüm 10
9 Deneyimsi Tasarımlar II Bölüm 10
10 Tek Vaka Desenleri ve Küçük Örneklem Araştırmalar – I Bölüm 9
11 Tek Vaka Desenleri ve Küçük Örneklem Araştırmalar – II Bölüm 9
12 Veri Analizi ve Yorumlama – I Bölüm 11
13 Veri Analizi ve Yorumlama – II Bölüm 11
14 Araştırma Raporu Yazma ve Sunum/Poster Hazırlama
15 Sunumlar
16 Dönem sonu sınav çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Shaugnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2012). Research methods in psychology (9th ed.). Boston: McGraw Hill.
2. American Psychological Association (APA). (2019). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). Washington, DC: Author.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler 1 35
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 67
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 33
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması X
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması X
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi X
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi X
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması X
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması X
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması X
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması X
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi X
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 16 2 32
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama 1 2 2
Projeler 1 25 25
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 173