AKTS - Psikolojiye Giriş I

Psikolojiye Giriş I (PSY101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Psikolojiye Giriş I PSY101 4 0 0 4 10.5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Gülçin Akbaş Uslu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders psikolojinin tarihsel geçmişini, kullandığı araştırma yöntemlerini ve duyum, algı, öğrenme ve bellek gibi temel kavramlarını öğretmeyi amaçlamaktadır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Psikolojinin tanımını, çalışma alanlarını ve alt alanlarını öğrenmek
  • Psikanalitik, davranışsal, bilişsel, ve insancıl perspektifler gibi temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olmak
  • Psikolojik araştırma ve düşüncenin geniş spektrumunu anlamak
  • Davranışların biyolojik temellerini öğrenmek
  • Duyum, algı, öğrenme, bellek, biliş ve dil gibi konularda bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Psikoloji, araştırma, nörobilim, duyum, algı, öğrenme, bellek, biliş ve dil.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Psikolojiye Giriş Ana ders kitabı: Bölüm 1
2 Psikolojiye Giriş Ana ders kitabı: Bölüm 1
3 Psikolojik Araştırma Ana ders kitabı: Bölüm 2
4 Psikolojik Araştırma Ana ders kitabı: Bölüm 2
5 Nörobilim ve Davranış Ana ders kitabı: Bölüm 3
6 Nörobilim ve Davranış Ana ders kitabı: Bölüm 3
7 Duyum ve Algı Ana ders kitabı: Bölüm 4
8 Duyum ve Algı Ana ders kitabı: Bölüm 4
9 Bilinç Durumları Ana ders kitabı: Bölüm 5
10 Öğrenme Ana ders kitabı: Bölüm 6
11 Öğrenme Ana ders kitabı: Bölüm 6
12 Bellek Ana ders kitabı: Bölüm 7
13 Bellek Ana ders kitabı: Bölüm 7
14 Biliş ve Dil Ana ders kitabı: Bölüm 8
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Feldman, R. S. (2017). Understanding Psychology (13th Ed.). New York: McGraw Hill.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması X
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması X
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi X
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması X
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması X
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması X
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması X
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi X
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 8 128
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 10 20
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 272