AKTS - Klinik Görüşmenin Temelleri

Klinik Görüşmenin Temelleri (PSY325) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Klinik Görüşmenin Temelleri PSY325 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Öğretim elemanının onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Mine Cihanoğlu
  • Yrd. Doç. Dr. Dilek Demirtepe Saygılı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere, bir öykü alma görüşmesi yapmaya ilişkin temel kuramsal ve pratik bilgiler ile kişisel deneyim sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir meslek olarak profesyonel yardımı betimlemek
  • Profesyonel yardım sunan bir uzman olarak kişisel farkındalığı artırmak
  • Görüşme ortamında ve bu ortamın dışında etik ilkeleri benimsemek
  • Danışanlarla terapötik ilişki kurmayı öğrenme
  • Etkili dinleme ve karşılık vermeyi öğrenme
Dersin İçeriği Terapi ilişkisi, terapistin kişisel farkındalığı, görüşme etiği, etkili dinleme ve cevap verme, değerlendirme görüşmesi yapma

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yardım Sürecine Giriş ve Genel Bakış
2 Profesyonel Yardım Alanında Uzman Olmanın Temellerini Kurmak Bölüm 2
3 Sözel Olmayan Davranışları Anlamak Bölüm 3
4 Etkili Bir Yardım İlişkisinin Bileşenleri Bölüm 4
5 Etkili Bir Yardım İlişkisinin Bileşenleri Bölüm 4
6 Dinleme Tepkileri Bölüm 5
7 Dinleme Tepkileri Bölüm 5
8 Etkileme Tepkileri Bölüm 6
9 Etkileme Tepkileri Bölüm 6
10 Danışanın problemlerini ve içinde bulundakları durumları kavramsallaştırma ve değerlendirme Bölüm 7
11 Danışanın problemlerini ve içinde bulundakları durumları kavramsallaştırma ve değerlendirme Bölüm 7
12 Danışanlarla değerlendirme görüşmesi yapma Bölüm 8
13 Danışanlarla değerlendirme görüşmesi yapma Bölüm 8
14 Danışanlarla değerlendirme görüşmesi yapma Bölüm 8
15 Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Cormier, S., Nurius, P. S., & Osborn, C. J. (2009). Interviewing and Change Strategies for Helpers: Fundamental Skills and Cognitive Behavioural Interventions. (6th Ed.). Thomson-Brooks/Cole.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 30
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması X
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması X
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi X
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi X
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması X
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması X
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması X
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması X
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi X
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 1 10 10
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125