AKTS - Klinik Psikoloji

Klinik Psikoloji (PSY402) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Klinik Psikoloji PSY402 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
PSY102
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Dilek Demirtepe Saygılı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı klinik psikologların iş alanlarını, rollerini ve sorumluluklarını ve donanımlı bir klinik psikolog olmanın yollarını öğretmektir. Güncel araştırmalar, değerlendirme yöntemleri ve psikoterapi yaklaşımları ders içeriğinde bulunmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Klinik psikolojinin uzmanlık alanlarını ve profesyonel rollerini öğrenmek
  • Klinik psikolojinin tarihsel geçmişini öğrenmek
  • Klinik psikoloji alanında çoğunlukla tercih edilen araştırma tekniklerini öğrenmek
  • Klinik Uygulamalarda kullanılan değerlendirme yöntemlerini tanımak
  • Psikopatoloji, psikoterapi teknikleri ve vaka çalışmalarını içeren farklı teorik yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Klinik psikolojinin güncel konuları, araştırma teknikleri, değerlendirme yöntemleri, psikoterapi yaklaşımları, tarihsel gelişimi, temel teorik modeller ve uzmanlık alanları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Güncel Klinik Psikoloji Nedir? Ana ders kitabı: Bölüm 1
2 Klinik Psikolog Olmak: Bir Yol Haritası Ana ders kitabı: Bölüm 15
3 Klinik Psikolojinin Uzmanlık Alanları Ana ders kitabı: Bölüm 11
4 Danışman, Eğitimci ve Yönetici Rolleri Ana ders kitabı: Bölüm 12
5 Klinik Psikolojinin Temelleri ve Tarihsel Gelişimi Ana ders kitabı: Bölüm 2
6 Klinik Psikolojinin Yakın Tarihi Ana ders kitabı: Bölüm 3
7 Klinik Psikolojide Araştırma: Desen ve Sonuçlar Ana ders kitabı: Bölüm 4
8 Temel Teorik Modeller: Bütünleşme Yolu Ana ders kitabı: Bölüm 5
9 Entegre ve Biyopsikososyal Modeller Ana ders kitabı: Bölüm 6
10 Psikolojik Değerlendirme I: Görüşme ve Gözlem Ana ders kitabı: Bölüm 7
11 Psikolojik Değerlendirme II: Bilişsel Değerlendirme ve Kişilik Değerlendirmesi Ana ders kitabı: Bölüm 8
12 Psikoterapötik Müdahale Ana ders kitabı: Bölüm 9
13 Psikoterapi Hakkında 10 Temel Soru Ana ders kitabı: Bölüm 10
14 Klinik Psikolojide Etik Ana ders kitabı: Bölüm 13
15 Dönem içi konuların tekrarı
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Plante, T. (2005).Contemporary Clinical Psychology, 2nd Edition, Wiley.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması X
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması X
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi X
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması X
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması X
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması X
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması X
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi X
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 20 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Toplam İş Yükü 176