AKTS - Bilişsel Psikoloji II

Bilişsel Psikoloji II (PSY312) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilişsel Psikoloji II PSY312 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
PSY 102
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin edindikleri bilişsel psikoloji kavramlarıyla ilgili bilgilerin uygulamalarını, Çalışma belleği, Otobiyografik hafıza, Açık ve örtük hafıza, bellek yanılsamaları ve metabiliş gibi konuları öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel bilişsel psikoloji kavramlarının uygulamalarını bilmek.
  • Otobiyografik hafıza hakkında bilgi sahibi olmak.
  • Yanlış hafızaların ne olduğu ve nedenleri ve bellek süreçleri ile ilgili aydınlatıcı rolünün bilinmesi
  • Örtük ve açık belleğin olası mekanizmalarını bilmek
  • Üstbiliş hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Çalışma hafızası, otobiyografik hafıza, örtük ve açık hafıza, bellek yanılsamaları, üstbiliş

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çalışma Belleği Ana ders kitabı: Bölüm 4
2 Çalışma Belleği Ana ders kitabı: Bölüm 4
3 Açık ve örtük hafıza Ana ders kitabı: Bölüm 6
4 Açık ve örtük hafıza Ana ders kitabı: Bölüm 6
5 Açık ve örtük hafıza Ana ders kitabı: Bölüm 6
6 Otobiyografik hafıza Ana ders kitabı: Bölüm 5
7 Otobiyografik hafıza Ana ders kitabı: Bölüm 5
8 Otobiyografik hafıza Ana ders kitabı: Bölüm 5
9 Yanlış Hafıza ve bellek yanılsamaları Ana ders kitabı: Bölüm 7
10 Yanlış Hafıza ve bellek yanılsamaları Ana ders kitabı: Bölüm 7
11 Yanlış Hafıza ve bellek yanılsamaları Ana ders kitabı: Bölüm 7
12 Yanlış Hafıza ve bellek yanılsamaları Ana ders kitabı: Bölüm 7
13 Metabiliş Ana ders kitabı: Bölüm 8
14 Metabiliş Ana ders kitabı: Bölüm 8
15 Final Sınavı Dönemi Konuların Tekrarı
16 Final Sınavı Dönemi Konuların Tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Hunt, R. R. and Ellis, H. C. (2004) Fundamentals of Cognitive Psychology (7th Ed.) McGraw-Hill.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması X
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması X
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi X
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi X
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması X
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması X
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması X
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi X
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 130