AKTS - Personel Seçimi ve Testler

Personel Seçimi ve Testler (PSY412) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Personel Seçimi ve Testler PSY412 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
PSY102, PSY321
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere personel seçimi ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları, problemleri, yöntemleri ve kullanımı tanıtmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı seçim tekniklerini tanımlamak
  • Seçim tekniklerinin problemlerini tanımlamak
  • Farklı işler için uygun olan seçim işlemlerini belirlemek
  • Seçim tekniklerini bir arada kullanmak
  • Seçimdeki önyargıları kavramak
Dersin İçeriği Örgütlerde üyelik kararları, seçim sorununun analizi, yordayıcı hipotez geliştirme, performansın iki değişkenli tahmini, testlerle ve envanterlerle değerlendirme

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Örgütlerde Üyelik Kararları Ana Ders Kitabı .Bölüm 1
2 Seçim Sorununun Analizi Ana Ders Kitabı .Bölüm 2
3 Yordayıcı Hipotez Geliştirme Ana Ders Kitabı .Bölüm 3
4 Performansın İki Değişkenli Tahmini Ana Ders Kitabı .Bölüm 7
5 Performansın İki Değişkenli Tahmini Ana Ders Kitabı .Bölüm 7
6 Yanlılık, Grup Farklılıkları ve Olumsuz Etki Ana Ders Kitabı .Bölüm 9
7 Testlerle ve Envanterlerle Değerlendirme Ana Ders Kitabı .Bölüm 11
8 Testlerle ve Envanterlerle Değerlendirme Ana Ders Kitabı .Bölüm 11
9 Değerlendirme ve Tahminde Yargılar Ana Ders Kitabı .Bölüm 12
10 Değerlendirme ve Tahminde Yarglar Ana Ders Kitabı .Bölüm 12
11 Özgeçmiş, Mülakat ve Personel Geçmişi ile Ana Ders Kitabı .Bölüm 14
12 Özgeçmiş, Mülakat ve Personel Geçmişi ile Değerlendirme Ana Ders Kitabı .Bölüm 14
13 Çoklu Değerlendirme Prosedürleri Ana Ders Kitabı .Bölüm 15
14 Çoklu Değerlendirme Prosedürleri Ana Ders Kitabı .Bölüm 15
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Dönem İçi Konuların Tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Guion, R. M. (2011). Assessment, Measurement and Prediction for Personnel Decisions, Routledge.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması X
2 Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması X
3 İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi X
4 Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi X
5 Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi X
6 Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması X
7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması X
8 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması
9 Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması X
10 Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi X
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 12 24
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 24 24
Toplam İş Yükü 124