AKTS - Uluslararası Finansman

Uluslararası Finansman (ISL425) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası Finansman ISL425 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı uluslararası finansmana ilişkin temel kavramları açıklamak ve küresel rekabet ortamında varlığını sürdüren çok uluslu işletmelerin firma değerini maksimize edecek finansal kararları nasıl aldıklarını ortaya koymaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası finansal sistemin genel çerçevesini öğrenir
  • *Döviz piyasası ile ilgili temel kavramları öğrenir
  • Uluslararası portföy yönetimini öğrenir
Dersin İçeriği Uluslarası para sistemi, Uluslararası Para Fonu (IMF), uluslarası likidite, döviz piyasaları, döviz ve faiz türev ürünler, dış ticaretin finansmanı ve uluslarası bankacılık.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Finansa Giriş Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Detay Yayıncılık, 2014, s.3-16
2 Uluslararası finansal sistem Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Detay Yayıncılık, 2014, s.17-64
3 Döviz kuru sistemleri Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Detay Yayıncılık, 2014, 65-88
4 Döviz kurlarının tahmini ve Uluslararası finansta temel parite koşulları Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Detay Yayıncılık, 2014, 154-198
5 Döviz piyasası ve döviz vadeli işlemleri Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Detay Yayıncılık, 2014, 199-258
6 Uluslararası sermaye hareketleri Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Detay Yayıncılık, 2014, 89-153
7 Ara Sınav
8 Uluslararası Portföy Yönetimi Emine Ebru Aksoy, Uluslararası Portföy Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2014, 1-36
9 Uluslararası Tahviller Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Detay Yayıncılık, 2014, 282-308 Emine Ebru Aksoy, Uluslararası Portföy Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2014, 37-46
10 Uluslararası Hisse senetleri ve Diğer Uluslararası Yatırım Araçları Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Detay Yayıncılık, 2014, 309-327 Emine Ebru Aksoy, Uluslararası Portföy Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2014, 46-53.
11 Uluslararası Portföyler İçin Portföy Teorilerindeki Farklılıklar Emine Ebru Aksoy, Uluslararası Portföy Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2014, 57-106.
12 Uluslararası Portföy Yatırımlarında Getiri ve Risk Hesaplaması Emine Ebru Aksoy, Uluslararası Portföy Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2014,107-140.
13 Çok Uluslu İşletmeler ve Nakit Yönetimi Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Detay Yayıncılık, 2014, 397-421
14 Çok Uluslu İşletmelerde Alacak ve Stok Yönetimi Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Detay Yayıncılık, 2014, 422-443
15 Sunumlar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1.Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Detay Yayıncılık, 2014
2. 2.Emine Ebru Aksoy, Uluslararası Portföy Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2014,

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek X
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek X
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126