ECTS - - İşletme (Türkçe)

Öğrenciler mezun olmak için, programdaki derslerin tümünü (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamaları ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gereklidir.