ECTS - - İşletme (Türkçe)

Sınavlar ve değerlendirmeler, Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt- Kabul Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Sınav Yönetmeliği 'ne göre yapılmaktadır. Sınav gerektiren derslerde en az bir ara sınav yapılmaktadır.

Bir dersin dönemsonu ders notu öğretim elemanının takdiriyle sınav sonuçları, sınıf dışı çalışma, ödev, proje sunum, derse devam gibi unsurlara dayanarak verilir.