ECTS - - İşletme (Türkçe)

Türkçe İşletme Lisans programının süresi 8 yarıyıldır. Öğrenciler müfredattaki 42 zorunlu dersi ve 4 adet seçmeli dersi başarıyla tamamlayarak programı tamamlamış olurlar.