ECTS - - İşletme (Türkçe)

Atılım Üniversitesi Türkçe İşletme Bölümü'nün temel amacı öğrencilerine iş dünyası alanında güncel ve sağlam temellere oturmuş kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu amaca bağlı olarak mezunların, liderlik, yöneticilik, takım kurma, iletişim, satış yönetimi gibi iş yaşamında ihtiyaç duyulan hünerleri hızlı ve etkin bir biçimde öğrenerek sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde geniş bir yelpazede istek ve yeteneklerine uygun işler bulabilmesi; ayrıca öğrenmeye istekli, sürekli gelişmeyi kendisine hedef seçmiş, olaylara ve çevresine mikro ve makro perspektifte bakabilen,değişime ayak uydurabilen,yeniliklere açık, disiplinler arası çalışabilen,sorun çözme yeteneği gelişmiş, çağdaşlığın yanısıra evrensel değerlere ve kendi kültürüne sahip yöneticilik bilgi ve becerileri ile liderlik vasıflarına sahip girişimci bireyler olabilmeleri hedeflenmektedir.