ECTS - - İşletme (Türkçe)

Lisans derecesine sahip mezunlar lisansüstü programlarına başvurabilirler.