ECTS - - İşletme (Türkçe)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG121 Temel İngilizce I 4 0 4 3
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2
ISL111 İşletmeye Giriş 3 0 3 6
ISL101 Davranış Bilimlerine Giriş 3 0 3 6
MATH105 Analize Giriş (Türkçe) 3 0 3 5
CMPE185 Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş 1 2 3 3
IKT101 İktisada Giriş I 3 0 3 5
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 20 2 22 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG122 Temel İngilizce II 4 0 4 3
HIST102 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II 2 0 2 2
ISL122 İşletmelerde Sayısal Uygulamalar 3 0 3 6
ISL112 Yönetime Giriş 3 0 3 6
IKT102 İktisada Giriş II 3 0 3 5
HIST201 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
ISL102 Hukuka Giriş 3 0 3 5
Toplam 21 0 21 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG221 Temel İngilizce III 3 0 3 3
ISL241 Pazarlama İlkeleri 3 0 3 5
ISL209 Finansal Matematik 3 0 3 6
ISL213 Örgüt Teorisi 3 0 3 5
ISL203 Muhasebe İlkeleri I 3 0 3 6
ISL217 Ticari İşletme Hukuku 3 0 3 5
Toplam 18 0 18 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ISL204 Muhasebe İlkeleri II 3 0 3 6
ISL206 Örgütsel Davranış 3 0 3 6
ISL214 Sayısal Yöntemler 3 0 3 5
ISL242 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
ISL292 Türk Vergi Sistemi 3 0 3 5
ENG222 Temel İngilizce IV 3 0 3 3
Toplam 18 0 18 30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG321 İş Yaşamı için Temel İngilizce I 3 0 3 3
ISL311 Üretim Yönetimi 3 0 3 6
ISL303 Finansal Yönetim I 3 0 3 6
ISL365 Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları 3 0 3 5
MAN-AE3FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
MAN-AE3FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ISL-AE3FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ISL-AE3FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 12 0 24 40

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG322 İş Yaşamı için Temel İngilizce II 3 0 3 3
ISL304 Finansal Yönetim II 3 0 3 6
ISL308 Maliyet Muhasebesi 3 0 3 6
ISL364 Finansal Tablolar Analizi 3 0 3 5
MAN-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
MAN-AE3SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ISL-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ISL-AE3SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 12 0 24 40

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ISL453 Yatırım Projelerinin Analizi 3 0 3 7
ISL401 Yönetim Muhasebesi 3 0 3 7
MAN-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
MAN-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
MAN-GE4FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
ISL-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ISL-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ISL-GE4FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
ISL-GE4FA1-Girişimcilik Havuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 8 0 29 48

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ISL448 Pazarlama Araştırması 3 0 3 7
ISL402 Stratejik Yönetim 3 0 3 7
MAN-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
MAN-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
MAN-GE4SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
ISL-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ISL-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ISL-GE4SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 8 0 26 44

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ISL310 Finansal Piyasa ve Kurumlar 3 0 3 5
ISL315 Kişilik ve Örgüt Psikolojisi 3 0 3 5
ISL317 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
ISL320 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3 5
ISL323 Sayısal Karar Verme Teknikleri 3 0 3 5
ISL352 Finansal Okuryazarlık 3 0 3 5
ISL354 Elektronik Tablo ve Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları 3 0 3 5
ISL403 Örgütlerde Güç ve Politika 3 0 3 5
ISL441 Örgütlerarası İlişkiler 3 0 3 5
ISL409 Girişimcilik 4 0 3 5
ISL413 Denetim 3 0 3 5
ISL415 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar 3 0 3 5
ISL416 Uluslararası Pazarlama 3 0 3 5
ISL419 Uluslararası İşletmecilik 3 0 3 5
ISL421 Kamu Maliyesi 3 0 3 5
ISL425 Uluslararası Finansman 3 0 3 5
ISL427 Risk Yönetimi 3 0 3 5
ISL428 Marka Yönetimi 3 0 3 5
ISL436 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 5
ISL438 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 5
ISL440 Dijital Pazarlama 3 0 3 5
ISL442 Seminer 3 0 3 5
ISL446 Yatırım Analizi 3 0 3 5
ISL449 Tüketici Davranışları 3 0 3 5
ISL371 Borçlar Hukuku 3 0 3 5
ISL368 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat 3 0 3 5
ISL410 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 3 5
MAN410 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 3 5
ISL412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi 3 0 3 5
ISL437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri 3 0 3 5
ISL491 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
ISL493 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
ISL495 Ortak Eğitim Uygulaması III 3 0 3 5
ISL454 Hizmet Pazarlaması 3 0 3 5
ISL313 21. Yüzyılda İşyeri Başarısında Yetkinlikler 3 0 3 5
ISL451 Kurumsal Kaynak Planlaması 3 0 3 5
ISL374 Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. 3 0 3 5
ISL477 İşletme Simulasyonu 3 0 3 5
ISL408 Sürdürebilirliğe Giriş 3 0 3 5
ISL479 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3 5
ISL480 Üçüncü Sektör Kooperatif İşletmeciliği 3 0 3 5
ISL488 Merkeziyetsiz Finans ve Kripto Varlıklar 3 0 3 5
Toplam 127 0 126 210