AKTS - İşletme Simulasyonu

İşletme Simulasyonu (ISL477) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İşletme Simulasyonu ISL477 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Pelin Özgen
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, işletme eğitiminin ilk üç yılında alınan teorik derslerin çevrimiçi simülasyon ortamında gerçeğe en yakın şekilde somutlaştırılmasını sağlamaktadır. Gerçek hayatın bir benzetimi olan simülasyon ortamında şirket içi ve dışı faktörlerden kaynaklanan nedenlerle oluşan iş yaşamının karmaşıklığının fark edilmesi ve bu karmaşıklıkla nasıl başa çıkabileceklerini ve takım elemanı olarak nasıl başarılı olunabileceğinin anlaşılması bu dersin bir diğer hedefidir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş ortamının karmaşık yapısını anlar
  • Bir işletmenin başarısının hangi faktörler ile ölçüldüğünü bilir
  • İşletme içindeki ve dışındaki faktörlerin, kararlar üzerindeki önemini kavrar
  • Güçlü bir takım oyuncusu olmak için gerekli olan bilgi ve becerilerin farkına varır
Dersin İçeriği Ürün tasarımı yapılması, hedef pazar seçimi, kapasite planları, süreç tasarımı, konumlandırma, üretim planlama, finansman yöntemleri, finansal tabloların ve dengeli şirket karnesinin analizi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Simulasyon Ortamında Öğrenme Programın el kitabı
2 Dengeli şirket karnesi- Balanced Scorecard Ogretim elemanı tarafından hazırlanacaktır
3 Marketing decisions: market analysis, positioning, product development, pricing, distribution, communication Ogretim elemanı tarafından hazırlanacaktır
4 Üretim Kararları: Kapasite kararları, talep tahmini, ürün ve süreç tasarımı Ogretim elemanı tarafından hazırlanacaktır
5 Finans Kararları: Finansal Tablo analizleri, temel oran analizleri Ogretim elemanı tarafından hazırlanacaktır
6 Deneme Oyunları ve Değerlendirme Programın el kitabi
7 Dönem 1- Değerlendirme Programın el kitabi
8 Dönem 2- Değerlendirme Programın el kitabi
9 Dönem 3- Değerlendirme Programın el kitabi
10 Dönem 4- Değerlendirme Programın el kitabi
11 Dönem 5- Değerlendirme Programın el kitabi
12 Dönem 6- Değerlendirme Programın el kitabi
13 Dönem 7- Değerlendirme Programın el kitabi
14 Dönem 8- Değerlendirme Programın el kitabi
15 Final Sunumları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Capsim User Guide

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 40
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 30
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek X
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek X
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek X
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek X
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek X
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek X
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek X
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek X
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek. X
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek X
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 1 30 30
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 30 30
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 128