ECTS - - İşletme (Türkçe)

Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü, 1996 yılında üniversitenin kuruluşuyla birlikte hayata geçmiştir. Hem İngilizce hem de Türkçe İşletme lisans bölümlerinde geniş kütüphane olanakları, yüksek teknik olanaklara sahip derslikler ve bilgisayar laboratuvarlarıyla eğitim verilmektedir.

İşletme Bölümü'nün temel amacı, mezunlarına girişimcilik cesareti ve donanımı kazandırmak; okul sonrası hayatlarında kendi iş alanlarını yaratmaya teşvik etmektir. Bunun yanında, mezunların giderek daha karmaşıklaşan işletme arenasında başarılı yöneticiler olmaları için etkin teorik bilgi ve pratik yeteneklerle donanımlı olmaları amaçlanır.