AKTS - Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim (ISL402) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Stratejik Yönetim ISL402 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Prof.Dr.Alptekin Sökmen
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, işletmenin çevresiyle ilişkisini de göz önünde bulundurarak, işletme fonksiyonlarını bir araya getirebilmek adına kullanabilecek olan yöntemleri göstermeyi amaçlayan, kapsayıcı bir derstir. İşletmenin ulaşmak istediği hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için izlemesi gereken yönetim stratejilerini, politikalarını, plan ve programlarını anlatabilmeyi amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletmenin amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için kullanacağı araçları belirlemek
  • Stratejilerin nasıl uygulanacağını göstermek
  • Uygulanan stratejilerin değerlendirme ve kontrolünü yapabilmek
  • Küresel stratejileri ve yeni yaklaşımları takip etmek
Dersin İçeriği İşletmenin stratejik planlaması, işletmenin faaliyetlerin kapsamı, organizasyonu, koordinasyonu, uygulanması ve kontrolü, stratejik yönetim, işletmenin dış çevre analizi ve amaç belirleme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Stratejik Yönetime Giriş Ders notları ve sunumları
2 Stratejik Yönetimin Doğası Ders notları ve sunumları
3 Misyon ve Vizyon Ders notları ve sunumları
4 Dış Çevre Analizi Ders notları ve sunumları
5 İç Çevre Analizi Ders notları ve sunumları
6 Uygulamada Strateji Ders notları ve sunumları
7 Uygulamada Strateji Ders notları ve sunumları
8 Ara Sınav
9 Strateji Analizi ve Seçimi Ders notları ve sunumları
10 Strateji Uygulaması Ders notları ve sunumları
11 Strateji Uygulaması Ders notları ve sunumları
12 Strateji tekrar, kontrol, ve değerlendirme Ders notları ve sunumları
13 İşletme Etiği ve Sosyal Sorumluluk Ders notları ve sunumları
14 Küresel çevre ve strateji Ders notları ve sunumları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Sökmen, A. (2016). Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Detay Yayıncılık

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek X
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek X
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek X
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek X
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek X
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 15 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Toplam İş Yükü 171