AKTS - Finansal Piyasa ve Kurumlar

Finansal Piyasa ve Kurumlar (ISL310) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Finansal Piyasa ve Kurumlar ISL310 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Burcu Dinçergök
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin öncelikli amacı finansal piyasalar ile ekonominin sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomi ve finans teorisi çerçevesinde ortaya koymaktır. Böylece öğrencilere finansal piyasaların işletme çevresi açısından rolü açıklanmış olacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kompleks finansal kavramları tanımlamak
  • Ulusal ve uluslararası finansal politika ve haberleri yorumlamak
  • Finansal araç türlerini ve finansal araçlarla yapılan işlemleri bilmek
  • Finansal piyasaları analiz edebilme
Dersin İçeriği Finansal piyasalar, finansal kurumlar, finansal araçlar, finansal kurumların ekonomideki rolleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Piyasalar ve Kurumları Neden Öğrenmeliyiz? Ders kitabının ilgili bölümleri
2 Finansal Sisteme Genel Bir Bakış Ders kitabının ilgili bölümleri
3 Faiz Oranı Ne Demektir, Değerlemedeki Rolü Nedir? Ders kitabının ilgili bölümleri
4 Faiz oranları Neden Değişir? Ders kitabının ilgili bölümleri
5 Risk ve Vade Yapısı Faiz Oranlarını Nasıl Etkiler? Ders kitabının ilgili bölümleri
6 Finansal Piyasalar Etkin midir? Ders kitabının ilgili bölümleri
7 Ara Sınav
8 Finansal Kurumlar Neden Vardır? Ders kitabının ilgili bölümleri
9 Finansal Krizler Neden Meydana Gelir, Ekonomi için Neden Yıkıcıdır? Ders kitabının ilgili bölümleri
10 Merkez Bankacılığı ve Para Politikası Ders kitabının ilgili bölümleri
11 Para Piyasaları Ders kitabının ilgili bölümleri
12 Tahvil Piyasası Ders kitabının ilgili bölümleri
13 Borsa Ders kitabının ilgili bölümleri
14 İpotek Piyasaları Ders kitabının ilgili bölümleri
15 Döviz Piyasası Ders kitabının ilgili bölümleri
16 Sunumlar
17 Genel Tekrar
18 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. İlker Parasız, Para Banka ve Finansal Piyasalar, Ezgi Kitabevi, 2013

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek X
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek X
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek X
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek X
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126