AKTS - Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş

Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş (CMPE185) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş CMPE185 1. Dönem 1 2 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgisayar okur-yazarlığı ve yeterliliğini geliştirmek üzere bilgisayarların genel tanıtımını yapmak , temel bazı uygulama yazılımlarını öğretmek ve internet kullanımını geliştirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar sistemlerinin temellerini tanımlayabilme
  • Internet, Web, çevrim-içi servisler, arama motorlarını kullanabilme
  • Kelime işleme ve bir dokümanı düzenleme yetkinliği
  • Elektronik tablolama programı üzerinde beceri sahibi olma
  • Bir yazılım aracı ile etkin sunular hazırlama
Dersin İçeriği Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri; veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi; Windows ortamı; öğrenme yönetim sistemi; internet uygulamaları; uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, elektronik tablolama, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilişim teknolojileri ve Internet Chapter 1 (ders kitabı)
2 Sistem Birimi Chapter 6
3 UygulamaYazılımları Chapter 3
4 Sistem Yazılımları Chapter 5
5 Öğrenme Yönetim Sistemi (Moodle) Ders Notları
6 Word ile bir doküman hazırlamak Chapters 1.1-1.2 (ders kitabı 2)
7 Bir dokümanı düzenlemek ve karakterleri biçimlemek Chapters 1.3-1.4 (ders kitabı 2)
8 Sihirbazlar ve şablonlar Chapters 1.7-1.8 (ders kitabı 2)
9 Microsoft Excel’e giriş – bir hesap tablosu yaramak Chapter 3.1-3.2 (ders kitabı)
10 Hesap tablosunun biçimleme ve görünümünü düzenleme Chapter 3.3
11 Formüller ve fonksiyonlar, istatistiksel analizler Chapter 3.5-3.7, 3.9
12 Grafikler ve çizelgeler Chapter 3.8
13 PowerPoint’e giriş ve bir sunum hazırlamak Chapters 2.1-2.2 (ders kitabı 2)
14 Bir dia gösterisi hazırlamak Chapters 2.3-2.4 (ders kitabı 2)

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Computing Essentials Complete Edition, 16/e 2008, Timothy J. O’Leary, Linda I. O’Leary, McGraw-Hill / Irwin
2. (*) Computer and Information Systems Laboratory Manual, 2004, Atılım University Publication, Department of Computer Engineering, Nevzat Sezer, Gül Tokdemir , Bülent G. Emiroğlu, Meltem G. Eryılmaz
Diğer Kaynaklar 3. Introduction to Computers & Information Systems, Larry Long, Nancy Long, Prentice Hall.
4. The O'Leary Series: Office XP, Volume I, Timothy J O'Leary, Linda I. O'Leary, McGraw-Hill/Irwin, 1st Edition, 2001.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek X
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek X
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek. X
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 1 2
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 4 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 62