AKTS - Öğrenmede Etkili Stratejiler

Öğrenmede Etkili Stratejiler (HUM205) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Öğrenmede Etkili Stratejiler HUM205 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı -Öğrencilere öğrenmenin etkili yöntemlerini öğretmek, -Öğrenmeyi etkileyen faktörlerin neler olduğu hakkında bilgi vermek, -Öğrenmenin temel stratejilerini aktarmak, -Öğrenme türleri hakkında bilgi vermek, -Öğrenme stillerinin neler olduğunu, kişinin kendi öğrenme stilinin hangisi olduğunu psikometrik araçlarla tespit etmek ve buna göre çalışma sistemini yeniden düzenlemek, -Motivasyon tekniklerini, içsel ve dışsal motivasyonu ve kişinin kendisini nasıl motive edebileceğini öğretmek, -Etkili ders çalışmanın nasıl yapılacağını öğretmek, -Öğrenmeyi Etkileyen faktörlerden kaygıyı anlamak, -Sınav kaygısı ile başa çıkmanın etkili teknikleri konusunda bilgi vermek, -Sınavlarda nasıl daha başarılı olabileceklerini öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; -Öğrenmenin etkili yöntemlerini bilir, -Öğrenmeyi etkileyen faktörlerin neler olduğunu bilir, -Öğrenmenin temel stratejilerini anlar, -Öğrenme stilleri ile kendi öğrenme stilinin hangisi olduğunu bilir ve buna göre çalışma sistemini düzenler, -Motivasyon tekniklerini ve kendini nasıl motive edebileceğini bilir, - Zamanını etkili yönetmeyi bilir, -Hangi aralıklarla tekrar yaptığında bilginin kalıcı olacağını bilir, -Etkin dinlemeyi bilir, -Sınavlara nasıl hazırlık yapacağını bilir, -Öğrenmeyi olumsuz etkileyen faktörlerden sınav kaygısını ne düzeyde yaşadığını bilir, -Sınav kaygısı ile başa çıkmanın etkili yöntemlerini ve uygulamalı pratiklerini bilir, -Sınavlarda nasıl daha başarılı olabileceğini bilir.
Dersin İçeriği Öğrenmenin etkili yöntemleri, öğrenme stratejileri ve stilleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler ve başa çıkma yolları, motivasyon artırma, tekrar programı, zaman yönetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrenme Kavramı Öğrenme Kuramlarına Genel Bakış a. Bilişsel Yaklaşım b. Davranışçı Yaklaşım c. Nöro-Fizyolojik Kuram Eğitim Psikolojisi s. 229-232 Psychology s. 173 Eğitim Psikolojisi s. 249-252 Psychology s. 173-208
2 Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler-I a. Zeka b. Yaş c. Olgunlaşma d. Güdülenme e. Biyolojik-Fizyolojik Durum Eğitim Psikolojisi s. 234-244
3 Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler-II a. Genel Uyarılmışlık Hali ve Kaygı b. Önceki Öğrenilenlerin Aktarılması c. Öğrenme-öğretme yöntemleri d. Hazırbulunuşluk e. Zamanlama f. Dikkat Eğitim Psikolojisi s. 238-245
4 Öğrenme Stratejileri a. Aralıklı ya da Toplu Öğrenme b. Sonuçlar Hakkında Bilgi c. Okuma ya da Anlatma d. Bütün Halinde ya da Parçalara Bölerek Öğrenme e. Programlanmış Öğrenme Psikolojiye Giriş s. 119-126
5 Öğrenme Türleri a. Ezberleme b. Deneme-Yanılma c. Alışkanlık d. Koşullanma e. Problem Çözme Öğrenmede Üstün Başarı, s.67-91
6 Öğrenme Stilleri a. Kinestetik b. Görsel c. İşitsel Öğrenme Stilleri Testi Öğrenmede Üstün Başarı, s.121-143
7 Ara sınav Ders sorumlusu tarafından hazırlanan sorular
8 Hatırlama ve Unutma a. Kısa süreli Hafıza b. Uzun süreli Hafıza c. Hatırda tutulan Miktar d. Neden Unutuyoruz? Psikolojiyi Anlamak, s. 246-274 Psikolojiye Giriş s. 133-142 Eğitim Psikolojisi s. 381-387
9 Motivasyon Teknikleri a. İçsel ve Dışsal Motivasyon b. Kendimizi Nasıl Motive Edebiliriz? Psychology s. 451-465 Eğitim Psikolojisi s. 500-522
10 Etkili Ders Çalışma I a. Başarıya Giden Yol olarak Planlama Süreci b. Dinlemek ve Not Tutmanın Önemi c. Çalışmaya Başlamak ve Çalışmayı Sürdürmek Eğitim Psikolojisi s. 459-471 Öğrenmede Üstün Başarı, s.153-161
11 Etkili Ders Çalışma II a. Zaman Yönetimi b. Çalışma ve Tekrar Programı Öğrenmede Üstün Başarı, s.163-169
12 Etkili Ders Çalışma III a. Etkin Dinleme b. Daha Hızlı ve Etkili Okuma c. Sınavlara Hazırlık Öğrenmede Üstün Başarı, s.170-178
13 Öğrenmeyi Etkileyen Faktörlerden Kaygı a. Ne Düzeyde Kaygı Yaşıyorum? b. Sınav Kaygısı Testi Öğrenmede Üstün Başarı, s.179-182
14 Öğrenmeyi Etkileyen Faktörlerden Kaygı ile Başa Çıkma Teknikleri a. Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Teknikleri Nelerdir? b. Bu tekniklerin uygulamalı çalışmaları Öğrenmede Üstün Başarı, s.183-191
15 Sınavlarda Başarılı Olmak Konusunda İpuçları Öğrenmede Üstün Başarı, s.192-194
16 Genel Sınav Ders sorumlusu tarafından hazırlanan sorular

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Eğitim Psikolojisi, Alim Kaya, Pegem Akademi, Ankara, 2017
2. Eğitim Psikolojisi-Gelişim-Öğrenme-Öğretim, Binnur Yeşilyaprak, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2006
3. Psychology, J. S. Halonen, J.W.Santrock, Mc Graw Hill, USA, 1996
4. Psikolojiyi Anlamak, C. G. Morris, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 2002
Diğer Kaynaklar 5. Öğrenmede Üstün Başarı, Acar Baltaş, Remzi Kitabevi, 2016
6. Psikolojiye Giriş, C. Morgan, Meteksan Yayınları, Ankara, 1986

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 100