AKTS - İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi (ISL317) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İnsan Kaynakları Yönetimi ISL317 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Burcu Toun
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili kavram, kuram, yaklaşım, sistem, işlev ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak amaçlanmaktadır. İnsan kaynakları yönetiminin temel kavramları, işlevleri ile örgütler açısından rolü incelenecektir. Ayrıca, stratejik insan kaynakları yönetimi, iş analizi ve iş tasarımı, insan kaynakları planlaması ve aday araştırma bulma, işgören seçimi, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, kariyer yönetimi, ücret ve ödül yönetimi, işgören sağlığı ve iş güvenliği ile personeli güçlendirme, koçluk ve mentorluk konuları irdelenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsan kaynakları yönetiminin önemini ve amacını kavramak
  • İnsan kaynakları yönetiminin temel prensiplerini uygulayabilmek
  • İnsan kaynakları yönetimi teknik ve sistemlerini kavrayarak, koşullara uygun uyarlamalar yapabilmek
Dersin İçeriği Stratejik insan kaynakları yönetimi, insan kaynaklarında etik, yasal ve sosyal yönler, personel istihdamı, insan kaynaklarının geliştirilmesi, ödenek ve yan yardımlar, iş sağlığı, iş güvenliği, çalışanlarla ilişkiler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İKY'nin dinamik çevresi 1. Bölüm
2 Stratejik İKY'nin temel taşları 2. Bölüm
3 Eşit çalışma fırsatı 3. Bölüm
4 Çalışan hakları ve disiplini 4. Bölüm
5 İnsan kaynakları planlaması ve iş analizi 5. Bölüm
6 İşe alım 6. Bölüm
7 Personel seçiminin temel taşları 7. Bölüm
8 Ara Sınav 1-7 Bölümler
9 Sosyalizasyon, oryantasyon ve geliştirme 8. Bölüm
10 Kariyer yönetimi 9. Bölüm
11 Performans yönetimi sistemi 10. Bölüm
12 Ödüller ve ödeme planları 11. Bölüm
13 Çalışanlar için ayrıcalıklar 12. Bölüm
14 Güvenli ve sağlıklı iş ortamı 13. Bölüm
15 Genel tekrar 1-13 Bölümler
16 Final Sınavı 1-13 Bölümler

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Temelleri Yazar: David A. Decenzo , Stephen P. Robbins Robbins , Susan L. Verhulst Yayınevi : Nobel Akademik Yayıncılık Çevirmen: Canan Çetin , Mehmet Lütfi Arslan
Diğer Kaynaklar 2. Ders notları, ders slaytları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 20
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek X
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek X
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek X
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek X
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek X
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek X
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 6 30
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 128