AKTS - Risk Yönetimi

Risk Yönetimi (ISL427) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Risk Yönetimi ISL427 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Turgut Topbaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; finansal krizlerin ve bu krizlerin sebebi olan piyasa riski, kredi riski ve operasyonel risk kavramlarının derinlikle incelenmesi ve bu risklerin yönetimine ilişkin uluslararası standartlar çerçevesinde oluşan Türkiye uygulamalarının paylaşılmasıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası ve ulusal finansal krizler inceleme ve sebeplerini değerlendirebilme
  • Piyasa riskini, faiz ve kur riski başlıkları altında ele alabilme bu risklerin Türkiye uygulamaları çerçevesinde yönetilmesine ilişkin uygulamaları değerlendirebilme
  • Kredi riskini oluşturan işlemler inceleme ve Türkiye uygulamaları çerçevesinde yönetilmesine ilişkin uygulamaları anlayabilme
  • Operasyonel riski oluşturan işlemler inceleme ve Türkiye uygulamaları çerçevesinde yönetilmesine ilişkin uygulamaları anlayabilme
Dersin İçeriği Finansal risk ve riskin kaynakları; portföy riskinin hesaplanması ve yönetimi; kur, faiz ve kredi riski ve yönetimi, geleneksel risk yönetimi, risk yönetim araçları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Risk Yönetimine Genel Bakış Bölüm 1: Risk Yönetimi
2 Uluslararası Finansal Krizler Bölüm 2: Uluslararası Finansal Krizler
3 2000-2001 Türkiye finansal krizi Bölüm 2: Ulusal Finansal Krizler
4 Temel Risk Ölçüm Yaklaşımları Bölüm 8: Temel Risk Ölçüm Yaklaşımları
5 Piyasa Riski ve Yönetimi Bölüm 8: Temel Risk Ölçüm Yaklaşımları, ders notları
6 Piyasa Riski Yönetiminde Riske Maruz Değer Bölüm 9: Riske Maruz Değer (RMD) Nedir?
7 Genel tekrar ve soru çözümü
8 Ara sınav
9 Faiz Riskinde Değerleme Yöntemleri Ders Notları
10 Faiz Riski için Risk Ölçüm Yöntemleri Ders Notları
11 Basel Standartları ve Sermaye Yeterliliği Bölüm 3 Basel II : Uluslararası Finans Piyasalarına Entegrasyon, Ders Notları
12 Türk Bankacılık Sektörünün BASEL II Bölüm 4: Türk Bankacılık Sektörünün BASEL II’ ye Uyumu, Ders Notları
13 Kredi Riski ve Yönetimi Ders Notları
14 Karşıklar Kararnamesi ve Uygulaması Ders Notları
15 Genel Tekrar ve Saha Uygulamalı Soru Çözümü
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Risk Yönetimi: Türkiye Finans Piyasalarında Entegre Risk Ölçüm Ve Yönetim Uygulamaları (2009), Doç. Dr. K. Evren Bolgün, M. Barış Akçay, Scala Yayıncılık
Diğer Kaynaklar 2. Ders Notları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek X
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek X
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 128