AKTS - Pazarlama Araştırması

Pazarlama Araştırması (ISL448) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Pazarlama Araştırması ISL448 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Pelin ÖZGEN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Pazarlama araştırması dersinin amacı pazarlama araştırmasının temel kavramlarını ve pazarlama araştırmasına metodolojik yaklaşımı öğretmektir. Pazarlama araştırması dersinde öğrenciler aynı zamanda pazarlama araştırması sürecinin adımlarını, örnekleme, örnekleme yöntemleri, örneklem hacminin büyüklüğü, veri toplama yöntemleri, pazarlamadaki temel araştırma konuları, pazarlama araştırmasında verileri analiz etmeyi ve rapor hazırlamayı öğrenirler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pazarlama alanda problemlerin belirlenmesi
  • Temel araştırma sistematiğinin öğrenilmesi
  • Veri toplama yöntemlerinin bilinmesi
  • Pazarlama alanında kullanılan temel istatistiki analizlerin uygulanması
  • Araştırma raporu sunumu
Dersin İçeriği Pazarlama araştırmasının tanımı ve fonksiyonu, pazarlama araştırması süreci, araştırma sorusunun belirlenmesi ve hipotez önerileri, veri türleri, veri kaynakları, araştırma modelleri, keşifsel araştırma, tanımlayıcı araştırma, nedensel araştırma, örnekleme, ölçüm ve ölçekler, anket formu tasarımı, tanımlayıcı veri analizi, hipotez testleri, araştı

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Pazarlama Araştırmasına Giriş
2 Arastirma modeli olusturma ve hipotez yazimi Kitabin ilgili sayfalari
3 Veri türleri ve kaynakları Kitabin ilgili sayfalari
4 Grupların oluşturulması, Araştırma sorusunun belirlenmesi, Hipotezlerin Yazılması
5 Araştırma Tasarımları- I Keşifsel Araştırma Kitabın ilgili bölümleri
6 Arastirma Modelleri II- Tanımlayıcı Araştırma Kitabin ilgili bölümleri
7 Araştırma Modelleri III- Nedensel Araştırma Kitabin ilgili bölümleri
8 Ara Sınav
9 Örnekleme Kİtabin ilgili bölümleri
10 Ölçüm ve ölçekler Kitabin ilgili bölümleri
11 Anket formu tasarımı Kitabin ilgili bölümleri
12 Veri analizi Kitabın ilgili bölümleri
13 Pazarlama Araştırması Raporu Kitabın ilgili bölümleri
14 Sunumlar
15 Sunumlar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. • Naresh K. Malhotra, Marketing Research: An Applied Orientation, Prentice-Hall, 2010, 6th edition.
2. • Ercan Gegez, Pazarlama Arastirmasi, Beta Yayinları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek X
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek X
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek X
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek X
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek X
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek X
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek X
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek X
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek X
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 1 15
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler 1 40 40
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 173