AKTS - Üretim Yönetimi

Üretim Yönetimi (ISL311) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Üretim Yönetimi ISL311 5. Dönem 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kerem Yüksel
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Üretim Yönetimi, işletmenin elinde bulunan malzeme, makine ve insan gücü kaynaklarının, belirli miktardaki ürünün istenilen niteliklerde, istenilen zamanda ve mümkünse en düşük maliyetle üretimini sağlayacak biçimde bir araya getirilmesidir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Üretim sistemlerini ve bileşenlerini analiz edip yönetsel kararlar alabilmek
  • talep tahminini çeşitli sayısal modellerle gerçekleştirerek yönetsel karar vermek
Dersin İçeriği Operasyon stratejisi, ürün ve hizmet tasarımı, üretim ve stok yönetimi, kalite yönetimi ve kalite denetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Üretim/İşlemler Yönetimine Giriş Top, A., Yılmaz, E. Bölüm 1 Kobu, B. Bölüm 1
2 Üretim Stratejisi ve Üretim Sistemleri Üreten, S. bölüm 1 Kobu, B. Bölüm 2
3 Verimlilik ve Performans / Verimlilik Ölçüm Yöntemleri Üreten, S. bölüm 1 Kobu, B. Bölüm 3
4 Üretim Yönetiminde Maliyet Modelleri Top, A., Yılmaz, E. Bölüm 3-A-B Üreten, S. bölüm 2
5 Üretim Yönetiminde Karar Yöntemleri Top, A., Yılmaz, E. Bölüm 3-B Üreten, S. Bölüm 3
6 Üretim Yönetiminde Simülasyon / Uygulamalar Top, A., Yılmaz, E. Bölüm 5-A Üreten, S. Bölüm 5
7 Simülasyon excel uygulamaları
8 Vize sınavı
9 Bekleme Hattı Modelleri Top, A., Yılmaz, E. Bölüm 4-E
10 Talep Tahmininde Zaman Serisi Analizi 1 Top, A., Yılmaz, E. Bölüm 4-A Kobu, B. Bölüm 5
11 Talep Tahmininde Zaman Serisi Analizi 2 Top, A., Yılmaz, E. Bölüm 4-A Kobu, B. Bölüm 5
12 Talep Tahmininde Regresyon Analizi Top, A., Yılmaz, E. Bölüm 4-A Üreten, S. bölüm 4
13 Talep Tahmini Modelleri Excel Uygulamaları
14 Kalite Yönetimi ve Kalite Kontrol Top, A., Yılmaz, E. Bölüm 4-D Kobu, B. Bölüm 17
15 ödev sunumları
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Top, Aykut ve Yılmaz,ü Erdal (2013) Üretim Yönetimi, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul
2. Üreten, Sevinç (2013) Üretim / İşlemler Yönetimi – Stratejik Kararlar ve Karar Modelleri, Gazi Kitabevi, Ankara
3. Kobu, Bülent (2013) Üretim Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul
Diğer Kaynaklar 4. Heizer, J. , Render, B. (2011), Operations Management, Prentice-Hall, 10th edition.
5. Chase, R.B., Aquilano, N.J., Jacobs, F.R. (2006), Operations Management For Competititive Advantage, McGraw Hill-Irwin; 11th edition

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek X
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek X
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek X
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek X
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek X
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek X
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek X
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek X
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek X
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek. X
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek X
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 138