AKTS - Finansal Tablolar Analizi

Finansal Tablolar Analizi (ISL364) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Finansal Tablolar Analizi ISL364 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Ali Rıza Zafer SAYAR
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere mali tablolarda gösterilen sayıların anlamını ortaya çıkarmak için kullanılan yöntemleri tanıtmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal Tabloları hazırlamayı, sunmayı ve yorumlamayı öğrenir.
  • İşletmenin finansal durumunun analizinde kullanılan teknikleri öğrenir ve bulunan sonuçları yorumlayabilir.
  • İşletmenin karlılık durumunun analizinde kullanılan teknikleri öğrenir ve bulunan sonuçları yorumlayabilir.
Dersin İçeriği Bilanço ve gelir tablosu, nakit akım tablosu, özsermaye değişim tablosunun yorumlanması, dikey analiz, trend analizi ve oran analiznin gerçekleştirilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mali Tablo Kavramı, Özellikleri, Sınıflandırılması Bölüm 1.1
2 Genel Geçici Mizan, Dönem Sonu İşlemleri, Kesin Mizan ve Bilanço ve Gelir Tablosu Düzenlenmesine İlişkin Örnek Uygulama I Örnek uygulama I
3 Örnek Uygulama II Örnek Uygulama II
4 Bilanço Hesaplarının ve Dipnotlarının Açıklanması Ders Kitabı Bölüm 1.3
5 Gelir Tablosu Hesapları ve Dipnotlarının Açıklanması Ders Kitabı Bölüm 1.4
6 TFRS I – BOBİ Finansal Tabloların Düzenlenmesi Standardı Hakkında Açıklama Ders Kitabı Bölüm 1.2
7 Ara Sınav
8 Nakit Akış Tablosu Ders Kitabı Bölüm 2.3
9 Kar Dağıtım Tablosu Ders Kitabı Bölüm 2.4
10 Öz Kaynak Değişim Tablosu Ders Kitabı Bölüm 2.5
11 Mali Tabloların Analizi ve Teknikleri Hakkında Genel Açıklama Ders Kitabı Bölüm 4.1
12 Dikey Analiz, Karşılaştırmalı Analiz ve Trend Analiz Yöntemleri Ders Kitabı Bölüm 4.2 ve 4.3
13 Oran Yöntemi İle Analiz Ders Kitabı Bölüm 4.5
14 Örnek Uygulama I
15 Örnek Uygulama II
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN ve Prof. Dr. Nejat TENKER

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek X
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek X
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek X
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek X
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek X
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek X
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek X
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek X
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek X
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek. X
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 131