AKTS - Eski Eserlerin Korunmasında Yeni Yöntemler

Eski Eserlerin Korunmasında Yeni Yöntemler (ART280) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Eski Eserlerin Korunmasında Yeni Yöntemler ART280 Güz ve Bahar 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Eski eserlerinin korunması ve onarımında kullanılan yöntemlerin yazılı ve görsel materyallerle irdelenerek teknoloji kullanımının koruma alanındaki öneminin irdelenmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenciler; Tarih boyunca gelişen maddi ve manevi kültür varlıklarını korunmasında kullanılan yöntemleri irdeleyerek, farklı meslek disiplinlerinin bu çalışmalara katkıları, kullanılan yeni yöntemler, teknik ekipman ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği Sanat eseri ve koruma hakkında genel ilke ve kabuller, eser koruma yöntemleri ve bu süreçte kullanılan malzeme ve teknikler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgilendirme
2 Eski eser koruma ile ilgili temel kavramlar
3 Korunması gereken değerlerin saptanmasında ilkeler ve koruma
4 Sanat eserlerini neden ve nasıl koruyoruz
5 Korumada disiplinler arası işbirliği
6 Eski eserlerin belgelenmesine yönelik kullanılan ölçüm teknikleri ve bu alanda yeni teknolojilerin kullanımı
7 Eski eserlerin belgelenmesine yönelik kullanılan bilgisayar destekli çizim ve modelleme teknikleri
8 Ödev sunumları ve tartışma
9 Eski eserlerin korunmasında kullanılan araştırma ve analiz yöntemleri
10 Eski eserlerin korunmasında kullanılan restorasyon yöntemleri
11 Restorasyonda kullanılan modern yöntemler - Temizlik ve sağlamlaştırma uygulamaları
12 Restorasyonda kullanılan modern yöntemler - paketleme, taşıma ve depolamada kullanılan gelişmiş teknoloji
13 Eski eserlerin sergileme ve sunum tekniklikleri
14 Ödev sunumları ve tartışma
15 Ödev sunumları ve tartışma
16 Final değerlendirmesi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Ahunbay, Z. (2004). Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. İstanbul: Yem Yayınları.
2. Kuban, D. (2000). Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama. İstanbul: Yem Yayınları.
3. Zakar, L ve Eyüpgiller, K. K. (2015). Mimari Restorasyon Koruma Teknik ve Yöntemleri Restorasyon Uygulamalarında Kullanılan Çağdaş Yöntemler. İstanbul: Yem Yayınları.
4. IBB KUDEB Restorasyon Konservasyon Dergileri, İBB KUDEB Yayınları.
5. Getty Conservation Institute. www.getty.edu/search/publications.
6. International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property. www.iccrom.org/resources/publications.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum 3 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 22 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 3 9
Sunum/Seminer Hazırlama 3 4 12
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 7 21
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100