AKTS - Muhasebe İlkeleri II

Muhasebe İlkeleri II (ISL204) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Muhasebe İlkeleri II ISL204 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Zeki Yanık
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrenciler bu dersin sonunda ay/yıl sonu muhasebe işlemlerinin günlük defter ve büyük defter kayıtlarını yapabileceklerdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Aktif ve pasif hesapların işleyiş kurallarını anlar.
  • Bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri öğrenir.
  • Muhasebenin temel ilkelerini öğrenir.
  • Muhasebenin temel kavramlarını öğrenir.
Dersin İçeriği Varlık ve kaynakları sayma ve değerleme, yıl sonu kayıtları, hatalı kayıtlar, mizan, ayrıntılı finansal tablolar analizi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ticari ve Diğer Alacaklar Ders Kitabı Bölüm 5.3.3, 5.3.4
2 Şüpheli Ticari Alacaklar ve Karşılık Giderleri Ders Kitabı Bölüm 5.3.4
3 Stoklar (Ticari Mallar), Aralıklı Envanter, Değerleme Ders Kitabı Bölüm 5.3.5
4 Sürekli Envanter Yöntemi Ders Kitabı Bölüm 5.3.5
5 Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyetleri ve Hakedişler Ders Kitabı Bölüm 5.3.5
6 Dönem Ayırıcı Hesaplar (Gelecek Aylara ve Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları) Ders Kitabı Bölüm 5.3.6
7 Diğer Dönen Varlıklar, Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi Ders Kitabı Bölüm 5.3.7
8 Ara sınav
9 Mali Duran Varlıklar Ders Kitabı Bölüm 5.4.4
10 Maddi Duran Varlıklar ve Özellikli İşlemler Ders Kitabı Bölüm 5.4.5
11 Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Ders Kitabı Bölüm 6.3., 6.4.
12 Öz Kaynaklar Ders Kitabı Bölüm 6.5.
13 Gelir Tablosu Hesapları Ders Kitabı Bölüm 8
14 Kapanış Kayıtları ve Dönem Sonu Tabloları Uygulaması
15 Örnek Uygulama
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Kitabevi

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek X
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 5 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 151