AKTS - Muhasebe İlkeleri I

Muhasebe İlkeleri I (ISL203) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Muhasebe İlkeleri I ISL203 3. Dönem 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Zeki Yanık
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrenciler bu dersin sonunda temel muhasebe teorisi ve finansal muhasebe yöntemlerini anlayacak, kesin mizanın düzenlenmesine kadar yapmaları gereken ilgili defter kayıtlarını öğrenecek ve muhasebe verilerini yorumlama yeteneğini kazanacaklardır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Muhasebenin temel kavramını bilir
  • Bir işletmedeki muhasebe akışını bilir
  • Ülkemizde uygulanan Tekdüzen Muhasebe Sistemini tanır
Dersin İçeriği Muhasebe kavramı, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, temel muhasebe eşitliği, ticari işlem, hesap kavramı ve kayıtlama süreci, bilanço ve gelir tablosu, tüm varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının günlük defter ve büyük defter kayıtları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Muhasebenin Tanımı Önemi , Muhasebeye Yön Veren Düzenlemeler Ders Kitabı Bölüm 1
2 Muhasebenin Tarihsel Gelişimi, Ekonomi ve Hukukla İlişkisi Ders Kitabı Bölüm 1
3 Bilanço Kavramı, bilançonun tanımı, bilanço temel eşitliği Ders Kitabı Bölüm 2
4 Hesap Kavramı, Hesapların Sınıflandırılması İşleyişi Ders Kitabı Bölüm 3
5 Muhasebenin Sistemi, Akışı, Defterler, Kayıtlama, Raporlama Ders Kitabı Bölüm 4
6 Muhasebe Akışına İlişkin Monografi I
7 Muhasebe Akışına İlişkin Monografi II
8 ara sınav
9 Tek Düzen Muhasebe Sistemine Genel Bakış Ders Kitabı Bölüm 4.7
10 Tek Düzen Hesap Planı ve İşleyişi Ders Kitabı Bölüm 4.4.
11 Hazır Değerler ve Muhasebeleştirilmesi Ders Kitabı Bölüm 5.3.1
12 Yabancı Paralı İşlemler Ders Kitabı Bölüm 5.3.1
13 Menkul Kıymetler (Hisse Senetleri) Ders Kitabı Bölüm 5.3.2
14 Menkul Kıymetler (Borçlanma Senetleri) Ders Kitabı Bölüm 5.3.2

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Kitabevi
Diğer Kaynaklar 2. Kolay Muhasebe, Yıldız Ayanoğlu, Gazi Kitabevi

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek X
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 5 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 151