AKTS - Örgüt Teorisi

Örgüt Teorisi (ISL213) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Örgüt Teorisi ISL213 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Şule Tuzlukaya
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders sonunda öğrenciler: 1.Klasik, neoklasik ve modern örgüt teorilerini, 2.Sosyal bir sistem olarak örgütleri araştırmayı, 3.Örgütsel amaçları ve örgüt stratejisini belirleme süreçlerini, 4.Örgüt yapısı ve tasarımını, 5.Örgütsel iletişimi anlayacak ve bilgileri analiz edecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Örgüt Teorisinin tarihsel Gelişimini Anlamak
  • Örgüt yapısının temel parçalarını tanımlamak
  • Örgüt-çevre ilişkisine dair farkındalık sağlamak
Dersin İçeriği Örgütsel yapı ve tasarımındaki temel kavramlar, örgüt teorisinin gelişimi, örgütsel yapı ve çevre.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Örgütler ve örgüt teorisi Ders notları ve ders kitabı Konu 1
2 Örgüt Teorisinin Tarihçesi Ders notları, sunum
3 Örgüt Yapısının Temelleri Ders Kitabı, Konu 3
4 Strateji, ÖrgütselTasarım ve Etkililik Ders Kitabı, Konu 2
5 Dış Çevrenin Etkisi Ders Kitabı, Konu 4
6 Örgütlerarası İlişkiler Ders kitabı, Konu 5
7 Küresel Örgüt Tasarımı Ders Kitabı, Konu 6
8 Ara Sınav
9 Üretim ve Hizmet Teknolojileri Ders Kitabı, Konu 7
10 Bilgi teknolojileri ve kontrol Ders Kitabı, Konu 8
11 Örgütsel Yaşam Döngüsü Ders Kitabı, Konu 9
12 Yenilik ve Değişim Ders Kitabı, Konu 11
13 Örgütsel Karar Verme Süreçleri Ders Kitabı, Konu 12
14 Örgütsel Çatışma ve Politikalar Ders Kitabı, Konu 13
15 Örgüt Kültürü Ders Kitabı, Konu 13

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Daft,R.2015. Örgüt Kuramları ve Tasarımını Anlamak. Ed. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN. Nobel Yayıncılık

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 30
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek X
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek X
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek X
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek X
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek X
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek X
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 2 10 20
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 128