AKTS - Finansal Matematik

Finansal Matematik (ISL209) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Finansal Matematik ISL209 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Pınar Kaya Samut
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste finansal enstrümanlara dair matematiksel hesaplamaların ne şekilde yapılacağı öğretilecektir. Öğrencilerin, dersin sonunda, faiz hesaplamaları, anüiteler, borç geri ödemeleri, iç ve dış iskonto, tahvil,bono ve hisse senedi değerlemesi ile proje değerleme yöntemleri gibi önemli finansal hesaplamaları, etkin bir şekilde kullanacak düzeye gelmeleri hedeflenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ticari matematikle ilgili tüm matematiksel hesaplamaları yapabilmek
  • Finansal hesaplama ve değerleme yapabilmek
Dersin İçeriği Yüzde hesaplamaları, maliyet-kâr-satış hesaplamaları, faiz hesaplamaları, anüiteler, borç geri ödemesi, iç ve dış iskonto, tahvil değerlemesi, hisse senedi değerlemesi, proje değerlemesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yüzde Hesaplamaları Ertuğrul Çetiner (2006). Ticari ve Mali Matematik, 3.B. Gazi Kitabevi , pages:5-10
2 Maliyet-kar-satış Hesaplamaları Ertuğrul Çetiner (2006). Ticari ve Mali Matematik, 3.B. Gazi Kitabevi , pages:15-26
3 Faiz Hesaplamaları Ertuğrul Çetiner (2006). Ticari ve Mali Matematik, 3.B. Gazi Kitabevi , pages:51-60 Ramazan Aktaş, Ali Alp, Mete Doğanay ve Ekin Tokat (2007). Temel Finans Matematiği (Excel Uygulamalı), Gazi Kitabevi., pages: 1-28.
4 Faiz Hesaplamaları Ertuğrul Çetiner (2006). Ticari ve Mali Matematik, 3.B. Gazi Kitabevi , pages:51-60 Ramazan Aktaş, Ali Alp, Mete Doğanay ve Ekin Tokat (2007). Temel Finans Matematiği (Excel Uygulamalı), Gazi Kitabevi., pages: 1-28.
5 Faiz Hesaplamaları Ertuğrul Çetiner (2006). Ticari ve Mali Matematik, 3.B. Gazi Kitabevi , pages:51-60 Ramazan Aktaş, Ali Alp, Mete Doğanay ve Ekin Tokat (2007). Temel Finans Matematiği (Excel Uygulamalı), Gazi Kitabevi., pages: 1-28.
6 Küçük sınav
7 Anüiteler ve Uygulamaları Ertuğrul Çetiner (2006). Ticari ve Mali Matematik, 3.B. Gazi Kitabevi , pages:187-196. Ramazan Aktaş, Ali Alp, Mete Doğanay ve Ekin Tokat (2007). Temel Finans Matematiği (Excel Uygulamalı), Gazi Kitabevi., pages: 29-53.
8 Anüiteler ve Uygulamaları Ertuğrul Çetiner (2006). Ticari ve Mali Matematik, 3.B. Gazi Kitabevi , pages:187-196. Ramazan Aktaş, Ali Alp, Mete Doğanay ve Ekin Tokat (2007). Temel Finans Matematiği (Excel Uygulamalı), Gazi Kitabevi., pages: 29-53.
9 Vize sınavı
10 Borç İtfası ve örnek uygulamaları Ramazan Aktaş, Ali Alp, Mete Doğanay ve Ekin Tokat (2007). Temel Finans Matematiği (Excel Uygulamalı), Gazi Kitabevi., pages: 55-70.
11 Proje Değerleme yöntemleri ve örnek uygulamaları Ramazan Aktaş, Ali Alp, Mete Doğanay ve Ekin Tokat (2007). Temel Finans Matematiği (Excel Uygulamalı), Gazi Kitabevi., pages: 75-89.
12 Proje Değerleme yöntemleri ve örnek uygulamaları Ramazan Aktaş, Ali Alp, Mete Doğanay ve Ekin Tokat (2007). Temel Finans Matematiği (Excel Uygulamalı), Gazi Kitabevi., pages: 75-89.
13 Hisse Senedi Değerlemesi ve örnek uygulamaları Ramazan Aktaş, Ali Alp, Mete Doğanay ve Ekin Tokat (2007). Temel Finans Matematiği (Excel Uygulamalı), Gazi Kitabevi., pages: 91-101.
14 Hisse Senedi Değerlemesi ve örnek uygulamaları Ramazan Aktaş, Ali Alp, Mete Doğanay ve Ekin Tokat (2007). Temel Finans Matematiği (Excel Uygulamalı), Gazi Kitabevi., pages: 91-101.
15 Tahvil Değerlemesi ve örnek uygulamaları Ramazan Aktaş, Ali Alp, Mete Doğanay ve Ekin Tokat (2007). Temel Finans Matematiği (Excel Uygulamalı), Gazi Kitabevi., pages: 105-124.
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ertuğrul Çetiner (2006). Ticari ve Mali Matematik, 3.B. Gazi Kitabevi
2. Ramazan Aktaş, Ali Alp, Mete Doğanay ve Ekin Tokat (2007). Temel Finans Matematiği (Excel Uygulamalı), Gazi Kitabevi.
Diğer Kaynaklar 3. Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan (2008). Corporate Finance Fundamentals 8th ed. McGraw-Hill.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 110
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek X
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek X
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek X
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek X
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek X
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek X
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek X
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek X
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek X
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek. X
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek X
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 15 15
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 15 15
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 153