AKTS - Hizmet Pazarlaması

Hizmet Pazarlaması (ISL454) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hizmet Pazarlaması ISL454 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Mithat Üner
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, günümüz ekonomisinde hem istihdam yaratma açısından, hem de GSMH içindeki payı açısından günbegün artan bir öneme sahip olan ve gerek ürettiği ürün bir hizmet olan gerekse satış sonrası destek hizmetleri sunan işletmeler için gerekli görülen tüm üretim ve pazarlama fonksiyonları hakkında bilgiler vermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği Hizmetler ve mamul malların üretimine ve pazarlamasına ilişkin farkılıklar ve temel yöntemler, hizmetlerin sınıflandırılması, konumlandırma stratejileri ve rekabet analizleri, hizmet işletmelerine üretim bakışı, hizmet işletmelerinde yer ve kapasite konuları, hizmet kalitesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hizmet Kavramı Ders notları
2 Deneyim Ekonomisine Giris ve Hizmet Sektörünün Dünyadaki Artan Önemi Dünya Bankası - Hizmet Sektörü Raporu (Growth of the Service Sector- www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondco/beg_09.pdf Pine, B. Joseph, and James H. Glimore (1998), “Welcome to Experience Economy,” Harvard Business Review, July-August, 97-105.
3 Mamul mallar ve hizmetler arasındaki farklar, hizmetlerin özellikleri, IHIP karşılaştırması. Ders kitabının ilgili ünitesi. Zeithaml, V. “How Consumer Evaluation Processes Differ Between Goods and Services”, 1996, J. of Marketing (Turkce Tercumesi)
4 Hizmetlerin sınıflandırılması Ders kitabının ilgili ünitesi
5 Hizmetlerin konumlandırılması ve rekabet stratejileri Ders kitabının ilgili ünitesi
6 Hizmetlerde Rekabet Stratejileri Allen, M. (1988) “Strategic Management of Consumer Services” Long Range Planning, 21 (November-December), 20-25 Shostack, G.L. (1987) “Service positioning Through Structural Change”, Journal of Marketing, 51, January, pp. 34-43 Carlzon, J. (1987) “Putting the Customer First: The Key to Service Strategy”, (excerpt from Moments of Truth) McKinsey Quarterly, Summer 1987
7 Hizmetlerde Tüketici Davranışlarının analizi Ders kitabının ilgili ünitesi. Özgüven, N. (2008) “Hizmet Pazarlamasında Müşteri Memnuniyeti ve Ulastirma Sektoru Üzerinde Bir Uygulama”, Ege Akademik Bakış, 8, 2, 651-682
8 Ara Sınav
9 Hizmet işletmelerine üretim/işlemler bakışı Ders kitabının ilgili ünitesi Sampson, S. E. "Why we need an operations paradigm for services", Proceedings of POMS College of Service Operations 2007 Meeting, London.
10 Hizmet üretiminde süreçler Machuca, J. A. D., Gonzalez-Zamora, M., & Aguilar-Escobar, V. G. (2007). Service operations management research. Journal of Operations Management, 25(3), 585–603 Levitt, T. (1976). “The industrialization of service”. Harvard Business Review, September- October 63-74. Machuca, J. A. D., Gonzalez-Zamora, M., & Aguilar-Escobar, V. G. (2007). Service operations management research. Journal of Operations Management, 25(3), 585–603 Levitt, T. (1976). “The industrialization of service”. Harvard Business Review, September- October 63-74.
11 Hizmet tasarımı Ders kitabının ilgili ünitesi
12 Hizmet işletmesinde yer problemi Ders kitabının ilgili ünitesi
13 Perakende işletmelerinde yer seçimi Ders kitabının ilgili ünitesi
14 Kapasite planları Ders kitabının ilgili ünitesi, Chase, R.B., Aquilano, N.J. (1995), Üretim/İşlemler Yönetimi, 8. Ünite, “Hizmet Kapasitesinin Planlanması”
15 Hizmet kalitesi Ders kitabının ilgili ünitesi Zengin, E., Erdal, A. (2000) “Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi” Journal of Qafqaz University, Vol. III, I, 43-56 Kavak,B., Surucu, P. (2007) “Ticari Bankacılık Sektorunde Hizmet Kalitesinin Degerlendirilmesi”, Verimlilik Dergisi, 31-45
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. İslamoğlu,H.A., Candan, B., Hacıefendioğlu, Ş., Aydın, K. (1996) Hizmet Pazarlaması, Beta Basım
Diğer Kaynaklar 2. Öztürk, A. S. (2006) Hizmet Pazarlaması, Ekin Kitabevi Akademik makaleler
3. Services Marketing, Christopher H. Lovelock et.al. , Edinburg Business School

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek X
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek X
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 128