AKTS - Popüler Bilim

Popüler Bilim (HUM203) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Popüler Bilim HUM203 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Alan Gezi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin, • Popüler bilim nedir? • Eğitim sistemindeki yeri nedir? • Popüler bilimin hedef kitlesi kimdir? • Bilimin gelişmesine ve toplumların geleceğine bir katkısı var mıdır? • Bilimsel düşünüş biçimi ne demektir? Konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilim tarihinin kilometre taşları olan bilim insanlarını tanır.
  • Günlük hayatta kullanılan bir aletin dünü-bugünü-yarını hakkında bilgi sahibi olur.
  • Sunum hazırlama becerisini geliştirir.
  • Poster hazırlama becerisini geliştirir.
Dersin İçeriği Popüler bilim tanımı; bilim insanlarının hayatı; bilim ve teknoloji tarihi; müze ziyareti; poster hazırlama

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin tanıtımı Sunu konularının belirlenmesi
2 Popüler bilimin ne olduğunun tanıtılması Bilimsel bir kavramın “herkesin anlayacağı şekilde anlatılmasının” deneyimlenmesi. Öğrencilerin anlatacağı bilimsel kavramlar belirlenir.
3 Bilimsel düşünüş biçimi hakkında bilgi verilmesi Sunu hazırlanır
4 Bilim ve teknoloji tarihinin kısa özeti Sunu hazırlanır
5 Öğrenci sunumları Sunu hazırlanır
6 Öğrenci sunumları Sunu hazırlanır
7 Öğrenci sunumları Sunu hazırlanır
8 Öğrenci sunumları Sunu hazırlanır
9 Öğrenci sunumları Sunu hazırlanır
10 Öğrenci sunumları Sunu hazırlanır
11 Öğrenci sunumları Sunu hazırlanır
12 Öğrenci sunumları Sunu hazırlanır
13 MTA Tabiat Tarihi ya da RMK Bilim ve Teknoloji Müzesi Gezisi Gezi programı yapılır
14 Poster hazırlama teknikleri anlatılır Sunu hazırlanır
15 Poster Sergisi Salon ayarlanır Afiş hazırlanır Duyuru yapılır
16 Eksikler tamamlanır

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kudret Emiroğlu, Gündelik Hayatımızın Tarihi, İş Kültür Yayınları
2. Bruno Nardini, Leonardo Da Vinci - Bir Ustanın Portresi, Can Yayınları.
3. Gale E. Christianson, Isaac Newton, TÜBİTAK Yayınları.
4. WalterIsaacson, Einstein-Yaşamı ve Evreni, Delidolu Yayınevi.
5. Marc J. Seifer, Bir Dahinin Biyografisi, Nikola Tesla, Geoturka Yayıncılık.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 15
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 5
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 2 40
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 15
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 1 3 3
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 2 2 4
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 61